การที่เราประสบเหตุจนทำให้นิ้วก้อยไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติจะถือว่าพิการหรือไม่

แสดงความคิดเห็น

ผมประสบอุบัติเหตุทางถนน จนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีอาการ กระดูกข้อนิ้วก้อยหักรุนแรง แผลเปิด เอ็นขาดคุณหมอได้ทำการผ่าตัดดามกระดูกโดยการเชือมข้อนิ้วกลาง ทำให้นิ้วก้อยไม่สามารถที่จะงอหรือเหยียดได้เหมือนเดิม ทำให้ไม่สามารถใช้นิ้วก้อยได้ตามปรกติ ตัวผมจะเข้าข่ายเป็นผู้พิการหรือเปล่าครับ

ที่มา: ชนิสร์
วันที่โพสต์: 31/01/2563 เวลา 14:02:58

1 อาร์ต คนพิการ 3/02/2563 10:24:41

ให้คุณหมอที่รักษาประเมินความพิการให้ ถ้าพิการหมอจะออกใบรับรองความพิการให้ไปทำบัตรประจำตัวคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผมประสบอุบัติเหตุทางถนน จนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีอาการ กระดูกข้อนิ้วก้อยหักรุนแรง แผลเปิด เอ็นขาดคุณหมอได้ทำการผ่าตัดดามกระดูกโดยการเชือมข้อนิ้วกลาง ทำให้นิ้วก้อยไม่สามารถที่จะงอหรือเหยียดได้เหมือนเดิม ทำให้ไม่สามารถใช้นิ้วก้อยได้ตามปรกติ ตัวผมจะเข้าข่ายเป็นผู้พิการหรือเปล่าครับ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้