ขอความเห็นเกี่ยวกับโรงหนังเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ขอทราบความเห็นจากทุกท่านเกี่ยวกับโรงหนังเพื่อคนพิการ คิดว่าจะต้องมีอะไรสำคัญในการทำให้เกิดขึ้นค่ะ

รับฟังทุกความเห็นค่ะ

ที่มา: admin
วันที่โพสต์: 30/04/2562 เวลา 15:47:33

1 อาร์ต คนพิการ 4/02/2563 09:43:47

โรงหนังเป็นสถานประกอบการเอกชน จะใช้กฎหมายบังคับโน่นนั่นนี่ เขาก็คงตัดสินใจ ย้ายการลงทุนไปต่างชาติแค่นั้น

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ขอทราบความเห็นจากทุกท่านเกี่ยวกับโรงหนังเพื่อคนพิการ คิดว่าจะต้องมีอะไรสำคัญในการทำให้เกิดขึ้นค่ะ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้