การเบิกเงินประกันสังคมเครื่องช่วยฟัง

แสดงความคิดเห็น

อยากทราบข้อมูลหรือทางมูลนิธิช่วยสอบถามกับประกันสังคมดังนี้ค่ะ

1. กรณีที่ไปหาหมอที่รพ. แล้วซื้อเครื่องช่วยฟังที่เขตคลองเตย แต่ทะเบียนบ้านอยู่เขตทวีวัฒนา สามารถเบิกเงินประกันสังคมที่ดินแดงได้หรือไม่ หรือจะต้องเบิกเฉพาะปกส.เขตที่ระบุในทะเบียนบ้าน

2. หลังจากคุณหมอเซ็นใบรับรองแพทย์ซื้อเครื่องแล้ว จะต้องทำเรื่องเบิกปกส.ภายในกี่วันนับจากการออกใบเสร็จ

ขอบคุณค่ะ

ที่มา: พิมพ์
วันที่โพสต์: 28/08/2558 เวลา 13:57:04

1 intimexhearing 13/06/2562 16:28:35

ผู้มีปัญหาการได้ยินหากมีปัญการได้ยิน และขอรับเครื่องช่วยฟัง สามารถเข้ารับการตรวจปัญหาการได้ยินดูก่อนนะครับ แนะนำ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ครับ ที่นั้นมี นักโสตสัมผัสวิทยา ค่อยให้คำปรึกษา เบิกได้ครับ มี เครื่องช่วยฟัง ให้ลองฟังเสียง ก่อนตัดสินใจเพื่อรับ เครื่องช่วยฟัง ด้วยครับ กระบวนการนี้ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ก่อนนะครับ ว่าเป็นผู้มีปัญหาการได้ยินครับ

https://www.intimexhearing.com/เครื่องช่วยฟังประกันสั/

2 ภาวดี อนันต์นิธิพล 17/11/2560 16:47:06

สิทธิ์ประกันสังคม แต่ไปทำบัตรผู้พิการ (ปัจจุบันยังจ่ายค่าประกันสังคมปกติคือบริษัทหักจากเงินเดือน) จะยังสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังใหม่ได้หรือไม่

3 มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25/10/2559 10:09:28

เรียนคุณ ธนันต์ชวัฒน์ จากเรื่องที่สอบถามมา ต้องดูก่อนว่าคุณทำการจ่ายไปก่อนหรือหลังการเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคมค่ะ จะได้ให้คำตอบได้ หรือสามารถสอบถามสิทธิการเบิกประกันสังคมได้ที่ 1506

4 ธนันต์ชวัฒน์ 19/10/2559 10:52:48

อยากถามคำถามสำคัญ

เรื่องผมทำงานหักเงินเดือน 5%ทุกเดือน เป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี2555

ปัจจุบันยังทำงานและหักเบี้ยเข้าประกันสังคมเหมือนเดิม สิทธิ์การรักษาประกันสังคมถูกย้ายไปสปสช.แล้วเมื่อ16-10-2559 เป็นต้นไป

ถ้าผมไปเบิกเครื่องช่วยฟังที่กทม.และสำรองจ่ายไปก่อน มีสิทธิ์เบิกประกันสังคมหรือไม่ ปัจจุบันทำงานอยู่ครับ เข้าเงินกองทุนประกันสังคมอยู่ครับ

แต่สิทธ์บัตรการรักษา ระบบบอกเป็นผู้ประกันตน และสิทธิ์รักษาพยาบาล สปสช

5 ธนันต์ชวัฒน์ 19/10/2559 09:21:46

อยากถามคำถามสำคัญ

เรื่องผมทำงานหักเงินเดือน 5%ทุกเดือน เป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี2555

ปัจจุบันยังทำงานและหักเบี้ยเข้าประกันสังคมเหมือนเดิม สิทธิ์การรักษาประกันสังคมถูกย้ายไปสปสช.แล้วเมื่อ16-10-2559 เป็นต้นไป

ถ้าผมไปเบิกเครื่องช่วยฟังที่กทม.และสำรองจ่ายไปก่อน มีสิทธิ์เบิกประกันสังคมหรือไม่ ปัจจุบันทำงานอยู่ครับ เข้าเงินกองทุนประกันสังคมอยู่ครับ

แต่สิทธ์บัตรการรักษา ระบบบอกเป็นผู้ประกันตน และสิทธิ์รักษาพยาบาล สปสช

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อยากทราบข้อมูลหรือทางมูลนิธิช่วยสอบถามกับประกันสังคมดังนี้ค่ะ 1. กรณีที่ไปหาหมอที่รพ. แล้วซื้อเครื่องช่วยฟังที่เขตคลองเตย แต่ทะเบียนบ้านอยู่เขตทวีวัฒนา สามารถเบิกเงินประกันสังคมที่ดินแดงได้หรือไม่ หรือจะต้องเบิกเฉพาะปกส.เขตที่ระบุในทะเบียนบ้าน 2. หลังจากคุณหมอเซ็นใบรับรองแพทย์ซื้อเครื่องแล้ว จะต้องทำเรื่องเบิกปกส.ภายในกี่วันนับจากการออกใบเสร็จ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้