วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน 2564

วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน 2564

วันภาษามือโลก 23 กันยายน เพื่อสิทธิของโลกแห่งความเงียบ

วันภาษามือโลก หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า International Day of Sign Languages เป็นวันสำคัญสากลของคนพิการ ตรงกับวันที่ 23 กันยายน ของทุกปี

ผู้พิการทางการได้ยินยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต่างจากคนทั่วไป ขอเพียงแค่มีภาษามือและความรู้ในการสื่อสาร ดังนั้น เพื่อให้คนทั้งโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษามือ องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 23 กันยายน ของทุกปี เป็นวันภาษามือโลก หรือ International Day of Sign Languages วันสำคัญสากลเพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิและความเท่าเทียมของการสื่อสารในโลกแห่งความเงียบ โดยมีจุดประสงค์ให้ทุกคนสามารถทำความเข้าใจกันได้ผ่านการใช้ภาษามือสื่อความหมาย แม้ไม่ต้องเอ่ยคำใดออกมา

วันภาษามือโลก มีความสำคัญอย่างไร จุดประสงค์ในการก่อตั้งวันภาษามือโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษามือ รวมไปถึงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิมนุษยชนของคนหูหนวกด้วย โดยข้อมูลจากสมาคมคนหูหนวกโลก (WDF) เผยว่า ปัจจุบันมีผู้พิการทางการได้ยินมากกว่า 70 ล้านคนทั่วโลก และกว่า 80% อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา นั่นหมายความว่า มีภาษามือกว่า 300 ภาษาที่ใช้อยู่ตอนนี้ ซึ่งถือว่ามีความหลากหลายอย่างมาก และเราก็ไม่ควรมองข้ามภาษามือเหล่านี้

แม้จะไม่ได้ยินเสียงใด ๆ แต่หากเราทุกคนเข้าใจ สังคมเข้าใจ เอื้อการใช้ชีวิตของผู้พิการทางการได้ยิน ก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทุกฝ่ายนะคะ ขอแค่มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันให้มาก ๆ เท่านั้นเองhilight.kapook.com 23 ก.ย.64)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน 2564

ที่มา: admin
วันที่โพสต์: 7/10/2564 เวลา 14:29:43 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน 2564