วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เล็งเพิ่มความเร็ว ใช้ออนไลน์ รับทันทีหลังแพทย์รับรอง

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังประชุมหารือการปฏิรูปการออกบัตรประจำตัวคนพิการกับ นายไมตรี อินทุสุต คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ว่า พก.ได้หารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อร่วมกันหาแนวทางการออกบัตรคนพิการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้คนพิการไม่ตกหล่นรับสิทธิและสวัสดิการ จากปัจจุบันที่มียอดลงทะเบียนรับบัตรคนพิการประมาณ 2 ล้านกว่าคน แต่การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่ามีคนพิการ 3 ล้านคนทั่วประเทศ

อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า เบื้องต้นก็พยายามหาแนวทางให้คนพิการที่ยังไม่มาลงทะเบียน ให้มาลงทะเบียนมากขึ้น อย่างประเด็นคนพิการเดินทางไม่สะดวก จากระบบปัจจุบันที่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รับรองความพิการ ก่อนนำเอกสารนั้นมาให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ออกบัตรให้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวก ขั้นตอนยุ่ง เอกสารเยอะ ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอพื้นที่ตัวอย่าง จ.พิษณุโลก ที่เวลาไปขอรับรองจากแพทย์ สามารถออกบัตรคนพิการได้เลย เพราะมีการเชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์มาที่ พมจ. ก็อาจขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป รวมถึงประเด็นตาบอดข้างเดียว ไม่สามารถขอบัตรคนพิการได้ ทำให้ตกหล่นสิทธิและสวัสดิการหลายอย่าง ก็เป็นสิ่งที่ พก.จะไปพูดคุยต่อ(matichon.co.th 17 ก.พ.64)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 3/03/2564 เวลา 14:01:20 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564