วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มกราคม 2564

วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มกราคม 2564

รู้หรือไม่! วันที่ 4 มกราคมเป็น "วันอักษรเบรลล์"

เดลินิวส์ออนไลน์ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวันอักษรเบรลล์ วันที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสื่อสารกับทุกคนได้ง่ายขึ้น อักษรเบรลล์ คือตัวอักษรสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของจุดนูนเขียนลงบนกระดาษ โดยใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสในการอ่าน ซึ่งอักษรเบรลล์ขนาด 1 เซลล์ จะประกอบไปด้วยปุ่มนูนเล็กๆ จำนวน 6 ปุ่ม วางตัวในลักษณะต่างๆ กันตามรหัสที่กำหนดขึ้น ใช้แทนตัวอักษรปกติ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ อักษรเบรลล์ (Braille) เป็นอักษรสำหรับคนตาบอด ซึ่งประดิษฐ์โดย หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) ครูตาบอดชาวฝรั่งเศส โดยการเขียนใช้เครื่องมือเฉพาะเรียก สเลต (Slate) และดินสอ (Stylus) การพิมพ์ใช้เครื่องพิมพ์เรียก เบรลเลอร์ (Brailler) ใช้กระดาษหนาขนาดกระดาษวาดรูป โดยวันอักษรเบรลล์ได้ถือกำเนิดขึ้นจากวันเกิดของหลุยส์ เบรลล์ ที่เกิดในวันที่ 4 มกราคม 1809 เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงหลุยส์ เบรลล์ที่ประดิษฐ์กลายเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่เปลี่ยนโลกมืดมิดของผู้พิการทางสายตาทั่วโลกจนมาถึงปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทย มีการใช้อักษรเบรลล์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2482 โดยสุภาพสตรีอเมริกันตาบอด ชื่อ มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ (Miss Genevive Caufield) โดยได้ร่วมกับคณะคนไทยคิดอักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น ซึ่งประยุกต์มาจากอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเป็นการเปิดศักราชแห่งการเรียนรู้หนังสือของคนตาบอดไทย ต่อมาก็ได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ในความดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ จึงได้ช่วยงานของมูลนิธิฯ ตลอดมา และถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2515 ในประเทศไทย (เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ม.ค.64)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร มพพท.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/02/2564 เวลา 13:11:40 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มกราคม 2564