วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ชู “เมืองต้นแบบ Universal Design” เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อทุกคน

สสส.สานพลังภาคีเครือข่ายสร้าง “เมืองต้นแบบ Universal Design” ชู “วัดเจดีย์–วัดมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อทุกคน ปรับพื้นที่สาธารณะ เอื้อคนพิการ-ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตดี ไร้อุปสรรคเดินทาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะฑูตอารยสถาปัตย์ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ Universal Design ที่วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับทิศ สสส. และนายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดนำร่อง และพื้นที่เชื่อมโยง นางภรณี กล่าวว่า แผนงานสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะของ สสส. มีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเพื่อคนทุกกลุ่ม เอื้อให้เกิดสังคมสุขภาวะ ซึ่งการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้เหมือนคนทั่วไปโดย สสส. ขับเคลื่อนงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design) ในที่พักอาศัยส่วนบุคคล พื้นที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว และจัดทำข้อเสนอต่อการเดินทางในระบบขนส่งมวลชนทั้ง รถ ราง เรือ สำหรับโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดนำร่องและพื้นที่เชื่อมโยง เป็นการทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวที่เอื้อให้คนทุกคน โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ สามารถออกมาท่องเที่ยวและดำรงชีวิตอิสระร่วมกับคนในสังคมได้ จ.นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่ถูกออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (banmuang.co.th 22 ธ.ค.63)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร มพพท.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 11/01/2564 เวลา 11:45:21 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓