สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โครงการผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพดีขึ้นในทุกมิติ ครอบคลุมทุกช่วงวัย อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยิ้มสู้ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยท่านสามารถร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ”

ธนาคารกรุงเทพ 162-3-06432-4 / กรุงไทย 196-6-00208-4 / กสิกรไทย 758-1-01398-6 / กรุงศรีอยุธยา 494-0-00140-9

ไทยพาณิชย์ 264-3-00153-0 / ออมสิน 05-0581-32706-6 / ธกส. 01-000-2-48106-8

ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้กรุณาบริจาคเงินสามารถส่งหลักฐานการบริจาค เช่น ภาพสลิปการโอน หรือ ภาพถ่ายใบนำฝากเงินมาได้ที่ ID Line : @wiriya เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปหักลดหย่อนภาษีต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/12/2563 เวลา 11:35:29 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓