สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ข่าวดี! ผู้พิการ ได้รับผลกระทบโควิด ได้สิทธิ์กู้เงินปลอดดอกเบี้ย

วันนี้ (8ส.ค.63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง และมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว พก. จึงออกมาตรการการเยียวยาคนพิการ โดยหนึ่งในนั้นคือ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 5 ปี และปลอดชำระหนี้ในปีแรก

เนื่องจาก พก.ตรวจสอบพบว่า คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ของกองทุนฯ ได้ และไม่สามารถออกจากบ้านได้ ซึ่งการให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกู้ยืมได้

โดยไม่มีผู้ค้ำประกันจะทำให้สามารถประกอบอาชีพที่บ้านหรือในชุมชนได้ ผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ พก. และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563(news.trueid.net 8 ส.ค.63)

ดาวน์โหลดเอกสาร สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/09/2563 เวลา 11:09:42 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓