สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและผู้เป็นลูกทุกคนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้สัญลักษณ์ “ดอกมะลิ" แทนความรักและร่วมระลึกถึงพระคุณแม่ ตลอดจนผู้มีพระคุณ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

การสั่งซื้อ กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อตามที่แนบมาพร้อมนี้และส่งไปที่สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตึกมหิดล ถนราชวิถี เขตราชก กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-7533-37 ต่อ 417 604-607 โทรสาร 0 -2354-7549-50

การชำระเงิน โดยเงินสด เช็ค/ ธนาณัติ หรือตัวแลกเงิน โดยสั่งจ่าย "กองทุนดอกมะลิงานวันแม่แห่ชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ" และธนาณัติปลายทางไปรษณีย์ดุสิต 10300 หรือโอนเงิน เข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพรามาธิบดี)บัญชีเลขที่ 402-8-53448-5 ชื่อบัญชี "กองทุนดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ" และส่งสำเนา ใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 - 2354-7549 - 50 หรือ Line ID : uwthailand หรือ Email : unitedway@ncswt.or.th

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร มพพท.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/07/2563 เวลา 13:22:56 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓