สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๒

สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๒

ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 โอกาสนี้ มอบโล่แก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงานฯ 23 ราย, มอบโล่แก่บุคคลพิการตัวอย่าง 18 ราย และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ 24 ราย

งานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ด้านการป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชน วันละ 5,000 ชุด ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ สำหรับคนพิการ, การจัดนัดพบแรงงานคนพิการ รวมทั้งการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา (news.ch7.com 16 พ.ย.62)

ดาวโหลด... ดาวน์โหลดเอกสาร สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๒

ที่มา: มุลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 2/12/2562 เวลา 15:44:34 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๒