สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

เนื้อหาบางส่วน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งสำรวจว่า ปัจจุบัน สพฐ.มีการจ้างงานคนพิการจำนวนเท่าไหร่ และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลากรกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้วางมาตรการให้โรงเรียนแต่ละแห่งที่มีการจ้างคนพิการทำงานจัดสิ่ง อำนวยความสะดวก การบริการลิฟท์ขึ้นลงระหว่างชั้นให้แก่คนพิการแล้ว ส่วนการจ้างงานบุคลากรที่เป็นผู้พิการได้มีการจ้างในกลุ่มโรงเรียนศึกษา พิเศษอยู่แล้วจำนวนประมาณ ๒๐๐ คน และในปี ๒๕๕๙ นี้ สพฐ.ได้ตั้งเป้าที่จะขยายจำนวนการจ้างงานคนพิการให้เพิ่มขึ้นอีก เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้ได้รับโอกาสทางสังคมและมีงานทำตามนโยบาย รัฐบาล

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สพฐ. ยังได้จัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพิ่มอีก ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี เพื่อดูแลกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ๕ ประเภท คือ ทางหู ตา ปัญญา ร่างกาย และออทิสติก โดยโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จังหวัดชลบุรี นั้น มี น.ส.ปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์ในการจัดตั้งโรงเรียนวงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท

นายการุณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยังมอบหมายให้ สพฐ.กลับไปรวบรวมข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศที่เป็นการทำความร่วมมือในระดับกระทรวง ว่ามีกี่เรื่องและกับประเทศใดบ้าง เพื่อต้องการทราบภารกิจของการทำข้อตกลงความร่วมมือ โดยหากความร่วมมือด้านใดเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาก็จะให้เดินหน้าความร่วมมือต่อไป ทั้งนี้ สพฐ.จะสรุปข้อมูลความร่วมมือทั้งหมดเสนอ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป. (เดลินิวส์ออนไลน์ ๑๑ ม.ค.๕๙)

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 25/02/2559 เวลา 09:33:28 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เนื้อหาบางส่วน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งสำรวจว่า ปัจจุบัน สพฐ.มีการจ้างงานคนพิการจำนวนเท่าไหร่ และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลากรกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้วางมาตรการให้โรงเรียนแต่ละแห่งที่มีการจ้างคนพิการทำงานจัดสิ่ง อำนวยความสะดวก การบริการลิฟท์ขึ้นลงระหว่างชั้นให้แก่คนพิการแล้ว ส่วนการจ้างงานบุคลากรที่เป็นผู้พิการได้มีการจ้างในกลุ่มโรงเรียนศึกษา พิเศษอยู่แล้วจำนวนประมาณ ๒๐๐ คน และในปี ๒๕๕๙ นี้ สพฐ.ได้ตั้งเป้าที่จะขยายจำนวนการจ้างงานคนพิการให้เพิ่มขึ้นอีก เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้ได้รับโอกาสทางสังคมและมีงานทำตามนโยบาย รัฐบาล เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สพฐ. ยังได้จัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพิ่มอีก ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี เพื่อดูแลกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ๕ ประเภท คือ ทางหู ตา ปัญญา ร่างกาย และออทิสติก โดยโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จังหวัดชลบุรี นั้น มี น.ส.ปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์ในการจัดตั้งโรงเรียนวงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท นายการุณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยังมอบหมายให้ สพฐ.กลับไปรวบรวมข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศที่เป็นการทำความร่วมมือในระดับกระทรวง ว่ามีกี่เรื่องและกับประเทศใดบ้าง เพื่อต้องการทราบภารกิจของการทำข้อตกลงความร่วมมือ โดยหากความร่วมมือด้านใดเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาก็จะให้เดินหน้าความร่วมมือต่อไป ทั้งนี้ สพฐ.จะสรุปข้อมูลความร่วมมือทั้งหมดเสนอ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป. (เดลินิวส์ออนไลน์ ๑๑ ม.ค.๕๙) สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...