สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

เนื้อหาบางส่วน

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ พรรคชาติไทยพัฒนา พล.ต.โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้นำคณะนักกีฬาคนพิการและเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๓–๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ จำนวน ๑๔ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส ยิงธนู แบดมินตัน บอคเซีย หมากรุกสากล ฟุตบอล ๗ คน ฟุตซอลคนตาบอล โกลบอล ยกน้ำหนัก ยิงปืน โบว์ลิ่งและวีลแชร์บาสเกตบอล เข้าพบนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ นักกีฬาคนพิการผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘ นี้

พล.ต.โอสถ ภาวิไล กล่าวว่า เป็นธรรมเนียมที่นักกีฬาคนพิการจะต้องมาหา “พ่อบรรหาร” ในฐานะพ่อของนักกีฬาคนพิการไทย ก่อนเดินทางไปแข็งขันกีฬาไม่ว่าระดับใดก็ตาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการและผู้เข้าร่วมทุกคน ซึ่งประกอบด้วยคณะนักกีฬาคนพิการ ๒๖๙ คน ผู้ฝึกสอน ๘๙ คน และเจ้าหน้าที่ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๘๘ คน

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยและผู้แทนมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา กล่าวว่า “ก่อนไปแข่งขันหรือก่อนออกศึกนักกีฬาคนพิการและคณะผู้เข้าร่วมจะมาเยี่ยมกันทุกครั้ง เป็นความรู้สึกผูกพันระหว่างนักกีฬาคนพิการผู้ฝึกสอนและคณะเจ้าหน้าที่กับท่านบรรหาร และตนเองมาโดยตลอด แต่ครั้งนี้ฯพณฯบรรหารไม่สามารถมาร่วมอวยพรและให้โอวาทได้เนื่องด้วยไม่ค่อยสบาย”

ทั้งนี้ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ได้กล่าวอวยพรแด่นักกีฬาคนพิการ “ขออวยพรให้นักกีฬาคนพิการผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง จะได้เหรียญหรือไม่ก็ตาม ขอให้มีกำลังใจ ที่ผ่านมาการได้มาในแต่ละเหรียญเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไป แต่นักกีฬาคนพิการไทยเราสามารถทำได้ดี ได้นำเหรียญมาฝากคนไทยโดยตลอดไม่แพ้คนทั่วไป เราจะต้องทำให้นักกีฬาคนพิการมีโอกาส และเท่าเทียมกับคนทั่วไปต่อไป”

พร้อมกันนี้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา ต่างได้ร่วมกันมอบเงินแก่นักกีฬาคนพิการผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘ เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท โดยรวมเป็นเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๐ พ.ย.๕๘)

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 18/12/2558 เวลา 15:21:29 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื้อหาบางส่วน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ พรรคชาติไทยพัฒนา พล.ต.โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้นำคณะนักกีฬาคนพิการและเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๓–๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ จำนวน ๑๔ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส ยิงธนู แบดมินตัน บอคเซีย หมากรุกสากล ฟุตบอล ๗ คน ฟุตซอลคนตาบอล โกลบอล ยกน้ำหนัก ยิงปืน โบว์ลิ่งและวีลแชร์บาสเกตบอล เข้าพบนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ นักกีฬาคนพิการผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘ นี้ พล.ต.โอสถ ภาวิไล กล่าวว่า เป็นธรรมเนียมที่นักกีฬาคนพิการจะต้องมาหา “พ่อบรรหาร” ในฐานะพ่อของนักกีฬาคนพิการไทย ก่อนเดินทางไปแข็งขันกีฬาไม่ว่าระดับใดก็ตาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการและผู้เข้าร่วมทุกคน ซึ่งประกอบด้วยคณะนักกีฬาคนพิการ ๒๖๙ คน ผู้ฝึกสอน ๘๙ คน และเจ้าหน้าที่ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๘๘ คน นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยและผู้แทนมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา กล่าวว่า “ก่อนไปแข่งขันหรือก่อนออกศึกนักกีฬาคนพิการและคณะผู้เข้าร่วมจะมาเยี่ยมกันทุกครั้ง เป็นความรู้สึกผูกพันระหว่างนักกีฬาคนพิการผู้ฝึกสอนและคณะเจ้าหน้าที่กับท่านบรรหาร และตนเองมาโดยตลอด แต่ครั้งนี้ฯพณฯบรรหารไม่สามารถมาร่วมอวยพรและให้โอวาทได้เนื่องด้วยไม่ค่อยสบาย” ทั้งนี้ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ได้กล่าวอวยพรแด่นักกีฬาคนพิการ “ขออวยพรให้นักกีฬาคนพิการผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง จะได้เหรียญหรือไม่ก็ตาม ขอให้มีกำลังใจ ที่ผ่านมาการได้มาในแต่ละเหรียญเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไป แต่นักกีฬาคนพิการไทยเราสามารถทำได้ดี ได้นำเหรียญมาฝากคนไทยโดยตลอดไม่แพ้คนทั่วไป เราจะต้องทำให้นักกีฬาคนพิการมีโอกาส และเท่าเทียมกับคนทั่วไปต่อไป” พร้อมกันนี้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา ต่างได้ร่วมกันมอบเงินแก่นักกีฬาคนพิการผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘ เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท โดยรวมเป็นเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๐ พ.ย.๕๘) สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...