สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เนื้อหาบางส่วน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชให้ธรรมโอวาทวันแม่ ๒๕๕๘

คำว่า“แม่” ไม่ว่าจะเป็นคำพูดของมนุษย์ชาติใด ภาษาใด คำนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ มีมนต์ขลัง มีความหมายกินใจอย่างลึกซึ้ง มากที่สุด เพราะทุกคนย่อมมี”แม่”เป็นผู้ให้กำเนิด ในทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องและทรงตอบแทนพระคุณของพระมารดา เป็นแบบอย่างอันงดงามแก่ชาวโลก ขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลาย ได้รำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่แล้วปรนนิบัติดูแลแม่ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง ทำดีให้แม่ภูมิใจ ชวนแม่สร้างความดีรักษาศีล ๕ ร่วมกัน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยรวดเร็ว มีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัฏฐิติกาลเทอญขอถวายพระพร.(เนื้อหาบางส่วนจากเดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย๑๐ส.ค.๕๘)

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 23/11/2558 เวลา 14:46:23 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื้อหาบางส่วน ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชให้ธรรมโอวาทวันแม่ ๒๕๕๘ คำว่า“แม่” ไม่ว่าจะเป็นคำพูดของมนุษย์ชาติใด ภาษาใด คำนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ มีมนต์ขลัง มีความหมายกินใจอย่างลึกซึ้ง มากที่สุด เพราะทุกคนย่อมมี”แม่”เป็นผู้ให้กำเนิด ในทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องและทรงตอบแทนพระคุณของพระมารดา เป็นแบบอย่างอันงดงามแก่ชาวโลก ขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลาย ได้รำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่แล้วปรนนิบัติดูแลแม่ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง ทำดีให้แม่ภูมิใจ ชวนแม่สร้างความดีรักษาศีล ๕ ร่วมกัน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยรวดเร็ว มีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัฏฐิติกาลเทอญขอถวายพระพร.(เนื้อหาบางส่วนจากเดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย๑๐ส.ค.๕๘) สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...