สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

เนื้อหาบางส่วน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดอาคารอเนกประสงค์ “รัตนาทร” ของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.ที่ผ่านมา โดยทางศูนย์ฯได้นำเด็กพิการทางสติปัญญาเข้าร่วมกิจกรรมถวายทอดพระเนตร อาทิ การเล่นดนตรีไทยเดิมของนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร การเรียนการสอนของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ทั้งงานเกษตร ห้องการฝึกพูด รวมทั้งการฝึกเด็กด้วยอาชาบำบัด ซึ่งได้รับความสนพระทัยจากสมเด็จพระเทพรัตนฯเป็นอย่างยิ่ง

พระองค์ทรงมีรับสั่งถึงวงดนตรีไทยของเด็กพิการว่า เล่นไม่เพี้ยนเลย โดยเฉพาะคนที่เล่นจะเข้ คนปกติยังเล่นสู้ไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังทรงมีรับสั่งชมผักในโครงการเกษตรของศูนย์ฯว่า งามมาก แสดงถึงความตั้งใจของเด็ก และทรงสนพระทัย “อาชาบำบัด” โดยรับสั่งว่า ปกติจะเห็นวารีบำบัด อาชาบำบัดก็แปลกดี ทำให้เด็กมีทักษะในการทรงตัวดี มีสมาธิจดจ่อ นอกจากนี้ ยังทรงแนะนำว่า การดูแล คนพิการทางสติปัญญานี้ ควรพยายามให้เขาพูดมากขึ้น ให้มีการสื่อสาร ซึ่งเขาฟังรู้เรื่อง เข้าใจ แต่เขาไม่ตอบ และปัจจุบันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย ที่จะนำมาพัฒนาสติปัญญาของคนพิการ จึงควรตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทัน อุปกรณ์ที่มีอยู่ยังล้าสมัย ต้องพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น (ไทยรัฐออนไลน์ ๒๗ ม.ค.๕๘)

ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/10/2558 เวลา 14:25:17 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื้อหาบางส่วน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดอาคารอเนกประสงค์ “รัตนาทร” ของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.ที่ผ่านมา โดยทางศูนย์ฯได้นำเด็กพิการทางสติปัญญาเข้าร่วมกิจกรรมถวายทอดพระเนตร อาทิ การเล่นดนตรีไทยเดิมของนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร การเรียนการสอนของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ทั้งงานเกษตร ห้องการฝึกพูด รวมทั้งการฝึกเด็กด้วยอาชาบำบัด ซึ่งได้รับความสนพระทัยจากสมเด็จพระเทพรัตนฯเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงมีรับสั่งถึงวงดนตรีไทยของเด็กพิการว่า เล่นไม่เพี้ยนเลย โดยเฉพาะคนที่เล่นจะเข้ คนปกติยังเล่นสู้ไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังทรงมีรับสั่งชมผักในโครงการเกษตรของศูนย์ฯว่า งามมาก แสดงถึงความตั้งใจของเด็ก และทรงสนพระทัย “อาชาบำบัด” โดยรับสั่งว่า ปกติจะเห็นวารีบำบัด อาชาบำบัดก็แปลกดี ทำให้เด็กมีทักษะในการทรงตัวดี มีสมาธิจดจ่อ นอกจากนี้ ยังทรงแนะนำว่า การดูแล คนพิการทางสติปัญญานี้ ควรพยายามให้เขาพูดมากขึ้น ให้มีการสื่อสาร ซึ่งเขาฟังรู้เรื่อง เข้าใจ แต่เขาไม่ตอบ และปัจจุบันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย ที่จะนำมาพัฒนาสติปัญญาของคนพิการ จึงควรตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทัน อุปกรณ์ที่มีอยู่ยังล้าสมัย ต้องพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น (ไทยรัฐออนไลน์ ๒๗ ม.ค.๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...