สาร ม.พ.พ.ท. หน้า 5

 1. 61วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 38/0 14/11/2565
 2. 62วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน 2565 26/0 4/10/2565
 3. 63วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 57/0 10/08/2565
 4. 64วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน 2565 64/0 8/07/2565
 5. 65วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 95/0 14/06/2565
 6. 66วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน เมษายน 2565 81/0 17/05/2565
 7. 67วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มีนาคม 2565 159/0 18/04/2565
 8. 68วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 220/0 1/03/2565
 9. 69วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 241/0 13/12/2564
 10. 70วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน ตุลาคม 2564 304/0 8/11/2564
 11. 71วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน 2564 316/0 7/10/2564
 12. 72วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 370/0 16/08/2564
 13. 73วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 365/0 2/06/2564
 14. 74วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 406/0 3/03/2564
 15. 75วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มกราคม 2564 364/0 9/02/2564