ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล เชิงเทียนเว้า 3 นิ้ว

ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล เชิงเทียนเว้า

เชิงเทียนเว้า 3 นิ้ว

รหัสสินค้า : 000079

ราคา 90.00 บาท

รายละเอียด : ทำจากไม้ตาล

จัดทำโดย : นายบูรณ์พิภพ อ่อนยิ่ง (ประธานกลุ่มกลึงไม้ตาล)

ลักษณะความพิการ : พิการประเภท3 การเคลื่อนไหว ร่างกาย-เดินได้

ที่อยู่ : กลุ่มกลึงไม้ตาล 44/1 ม.1 ต.หนองปรุง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

เว็บไซต์ http://www.taradplaza.com/palmwood/ (ขนาดไฟล์: 110)

โทรศัพท์ 08 5173 5527 โทรสาร 0 3244 6595

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 1/12/2558 เวลา 11:48:05 ดูภาพสไลด์โชว์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล เชิงเทียนเว้า 3 นิ้ว