บุดุนโลหะ ราคา 790 ชิ้น

รหัสสินค้า 017 บุดุนโลหะ  ลวดลายต่างๆ

รหัสสินค้า 017

ชื่อสินค้า : บุดุนโลหะ ลวดลายต่างๆ

ราคา (บาท/หน่วย) : 790 บาท/ชิ้น

ติดต่อ : มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

โทรศัพท์ : โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270

อีเมล : tddf_tddf@hotmail.com , office@tddf.or.th

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 1/09/2559 เวลา 12:58:47 ดูภาพสไลด์โชว์ บุดุนโลหะ  ราคา 790 ชิ้น