ดอกไม้ประดิษฐ์ จากผ้าใยบัว ๑๕๐ บาท

รหัสสินค้า 001-015

ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดิษฐ์ จากผ้าใยบัว

ราคา (บาท/หน่วย) : ๑๕๐ บาท/กระถาง

ติดต่อ : มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

โทรศัพท์ : โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270

อีเมล : tddf_tddf@hotmail.com , office@tddf.or.th

ดอกไม้ประดิษฐ์ จากผ้าใยบัว

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/09/2559 เวลา 11:21:39 ดูภาพสไลด์โชว์ ดอกไม้ประดิษฐ์ จากผ้าใยบัว ๑๕๐ บาท