รมว.พม.MOUขยายผลต้นแบบสถาปัตย์คนพิการ

รมว.พม.MOUขยายผลต้นแบบสถาปัตย์คนพิการ

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.นครพนม สานความร่วมมือประชารัฐ ลงนาม MOU ขยายผลต้นแบบเมืองอารยะสถาปัตย์สำหรับคนพิการ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมคิกออฟ (KICK OFF) เปิดตัวโครงการ "นครพนม นครแห่งความสุข...สู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกวัย" เพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิตของคนพิการ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า โครงการ "นครพนม นครแห่งความสุข...สู่เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทุกวัย" เป็นโครงการนำร่องขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ในอาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งในวันนี้ ตนจึงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมคิกออฟ (KICK OFF) เปิดตัวโครงการ "นครพนม นครแห่งความสุข...สู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกวัย" เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ตามนโยบายประชารัฐ ในการดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม โดยมีการปรับปรุงทางลาด ที่จอดรถคนพิการ พื้นผิวต่างสัมผัส ป้ายสัญลักษณ์/ข้อมูล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสาธารณะอื่นๆ รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ตนเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม (อาคารคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ได้มีสถานที่ ในการจัดกิจกรรมและบริการ การส่งเสริมอาชีพ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนรมว.พม.ลงพื้นที่นครพนมทำMOUขยายผลต้นแบบสถาปัตย์คนพิการ

ขอบคุณ… https://goo.gl/Pv5Y7p (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 พ.ย.60
วันที่โพสต์: 27/11/2560 เวลา 11:06:02 ดูภาพสไลด์โชว์ รมว.พม.MOUขยายผลต้นแบบสถาปัตย์คนพิการ

ห้องการเมือง