ประชุมครม.วันนี้หารือมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และโดยรอบท้องสนามหลวง

ประชุมครม.วันนี้หารือมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และโดยรอบท้องสนามหลวง

การประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการหารือการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวง ก่อนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีการจัดชุดสืบปะปนกับประชาชนเพื่อสังเกตการณ์ รวมทั้งหารือเรื่องการซักซ้อมการให้การต้อนรับ แขกสำคัญจากต่างประเทศ ที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี ซึ่งขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้ว 39 ประเทศ และรอการประสานอยู่อีก 3 ประเทศ และการอำนวยความสะดวกเส้นทางการเข้าสู่พื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงของประชาชน

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะรายงานการจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่จำหน่ายไปแล้ว 40,000 เหรียญเมื่อวันที่ 22 ต.ค. โดยหลังจากนี้ประชาชนสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการรายงานสถานการณ์ น้ำ และ แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งล่าสุด กรมชลประทานจะเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักแถบภาคเหนือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จาก 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลกระทบกับชุมชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ขณะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จะเสนอที่ประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการ กลไกส่งเสริม สนับสนุน และรับรองการรวมตัวกันของประชาชน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผสข.เกตุกนก ครองคุ้ม

ขอบคุณ... http://www.js100.com/en/site/news/view/47173

ที่มา: js100.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 24/10/2560 เวลา 09:33:30 ดูภาพสไลด์โชว์ ประชุมครม.วันนี้หารือมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และโดยรอบท้องสนามหลวง

ห้องการเมือง