นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

นายกรัฐมนตรี เตรียมประชุม คกก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้มปรับเบอร์บ้านเป็น 10 หลัก

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าที่ประชุมดังกล่าว จะมีการพิจารณาโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท ซิตี้ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โดยจะมีการนำเสนอศักยภาพของการดำเนินโครงการท่อร้อยสายของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีแนวคิดว่าหากพื้นที่ไหนต้องทำเป็นเมืองอัจฉริยะ ต้องนำสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดินด้วย ซึ่งทีโอทีมีท่อร้อยสายที่พร้อมใช้งานได้ทันที 2,000 กิโลเมตร

นอกจากนี้ คาดว่า ที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องการเพิ่มตัวเลขของเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ หรือ เบอร์บ้าน จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ซึ่งจากเดิมขึ้นต้นด้วย 02, 03, 05 และ 07 แต่การเพิ่มหลักเข้าไปใหม่จะมีการเพิ่มเลข 1 ต่อท้ายเลข 0 และจึงตามด้วยหมายเลขเดิม สำหรับโทรศัพท์บ้านทุกเบอร์ เพื่อให้มี 10 หลัก จากนั้นจะนำเบอร์นำหน้าของโทรศัพท์ประจำที่เดิมมาใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์มือถือ ทำให้โทรศัพท์มือถือมีเลขหมายเพิ่มขึ้นเป็น 760 ล้านเลขหมาย จากเดิมที่เหลือให้จัดสรรเพียง 52.5 ล้านเลขหมาย คาดว่าจะหมดลงในปี 2564 ขณะที่ โทรศัพท์ประจำที่จะมีเพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านเลขหมาย เป็น 100 ล้านเลขหมาย

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆ ภายในทำเนียบรัฐบาลนั้น เวลา13.30 น. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ขณะเดียวกัน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน)

และในเวลา 14.00 น. นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานโครงการแปลงโฉมอยุธยา จะเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=808394

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 6/09/2560 เวลา 09:41:16 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

ห้องการเมือง