นายกฯเตรียมเปิดตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย

นายกฯเตรียมเปิดตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย

นายกรัฐมนตรี เตรียมเป็นประธานเปิดงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" พร้อมลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 มหาวิทยาลัย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เตรียมเป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลงานวิจัยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ใน 3 กลุ่มเศรษฐกิจหลักที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0 โดยจะมีพิธีลงนามสัญญา/ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท/หน่วยงานผู้ใช้ผลงานวิจัยจำนวน 12 ผลงาน อาทิ การลงนามซื้อขายหรือจัดจ้างจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา การลงนามขับเคลื่อนการวิจัยเข้าสู่บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย การลงนามความร่วมมือในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ การลงนามความร่วมมือในการร่วมวิจัย ฯลฯ

สำหรับงานดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายผลและนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และเกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=798258

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ค. 60ฟ
วันที่โพสต์: 20/07/2560 เวลา 09:25:58 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯเตรียมเปิดตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย

ห้องการเมือง