ขยายวีซ่าพลเมือง19ประเทศรักษาพยาบาลในไทย

ขยายวีซ่าพลเมือง19ประเทศรักษาพยาบาลในไทย

“รัฐบาล”ขยายวีซ่าพลเมือง 19 ประเทศรักษาพยาบาลในไทย เน้นเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าวการขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม กรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย สำหรับกลุ่มพำนักระยะยาวเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้กับกลุ่มประเทศเป้าหมาย จำนวน 19 ประเทศ

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมุ่งเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติอนุมัติในหลักการขยายระยะเวลาการพำนักในไทยรวม 19 ประเทศ โดยออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คนเข้าเมือง 2522 คือ 1.ยกเว้นวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยและติดตาม รวมไม่เกิน 4รายในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี และจีน โดยขยายระยะเวลาเป็น 90 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล และ2.ขยายวีซ่าแบบพำนักระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เริ่มระยะแรกใน 14 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐฯ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฟินแลนด์ เดนมาร์ก และแคนาดา ขยายเวลาเป็น 10 ปี จากเดิมครั้งละ 1 ปี โดยครั้งแรกจะได้รับวีซ่า 5 ปี และสามารถต่ออายุวีซ่าอีก 5 ปี ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปีด้วย

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/politics/584953

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 13/07/2560 เวลา 09:15:00 ดูภาพสไลด์โชว์ ขยายวีซ่าพลเมือง19ประเทศรักษาพยาบาลในไทย

ห้องการเมือง