ยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติเข้าเมืองผิดกม.

ยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติเข้าเมืองผิดกม.

“ผู้แทนมท.”เผย ให้สัญชาติไทย ลูกแรงงานต่างด้าวขึ้นอยู่สถานการณ์ความมั่นคง ด้าน “ผู้แทนตม.” แนะ รวมศูนย์-แก้กฎหมาย ปิดช่องว่างเอื้อทุจริต

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย ในหัวข้อ “ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย” โดยนายวีนัส ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทะเบียน กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติ ว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย ที่ไทยไม่สามารถจับกุม หรือไม่สามารถส่งกลับได้ตามกระบวนการทางกฎหมายทั่วไป เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวอาจหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ด้วยการใช้กฎหมายคนเข้าเมืองผ่อนผันให้สามารถอยู่ในไทยได้และรอส่งตัวกลับ ทั้งนี้มีคำถามว่าคนที่เกิดในไทยจะได้สัญชาติหรือไม่โดยพ่อแม่เป็นต่างด้าว ซึ่งคนเหล่านี้ตามหลักแล้วไม่สามารถได้สัญชาติไทย แต่กรมปกครองมองว่ามีช่องทางที่สามารถทำได้ และการให้สัญชาติไทยนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ หากในอนาคตมีภัยรุนแรงต่อความมั่นคง ก็อาจจะต้องมีการควบคุมการให้สัญชาติกับคนที่เกิดในประเทศไทย

ยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติเข้าเมืองผิดกม.

ด้านนายอภิวัต นิยมการ ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องคนเข้าเมือง ว่า รัฐบาลจะต้องมีนโยบายต่อการให้สัญชาติแก่บุคคลไร้สัญชาติอย่างชัดเจน พร้อมเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยการเก็บข้อมูลและแบ่งกลุ่มคนเข้าเมืองให้ชัดเจน และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญจะต้องแก้ไขกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน อย่าปล่อยเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น และสนับสนุนให้รวมศูนย์แก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร.

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/politics/584576

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 11/07/2560 เวลา 09:59:13 ดูภาพสไลด์โชว์ ยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติเข้าเมืองผิดกม.

ห้องการเมือง