"บิ๊กบี้" เตรียมพบ รมว.แรงงานพม่า-ลาว แก้ปัญหาต่างด้าว

"บิ๊กบี้" เตรียมพบ รมว.แรงงานพม่า-ลาว แก้ปัญหาต่างด้าว

“บิ๊กบี้” เผย รมว.แรงงานกัมพูชา เห็นด้วยกับ พ.ร.ก.จัดการแรงงานต่างด้าว อ้างเป็นประโยชน์กับสองประเทศ ขณะที่ รมว.แรงงานไทย เตรียมหารือกับรมว.แรงงานเมียนมาและลาว ก่อนจะสรุปปัญหาต้นทางของแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่กระทรวงแรงงาน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นายอิทธิ์ ซัมเฮง รมว.กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

พล.อ.ศิริชัย กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ กัมพูชาเห็นด้วยกับการออก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพราะจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศ กัมพูชาจึงแจ้งว่าจะดำเนินการ ดังนี้ คือ1.เร่งรัดแจกหนังสือเดินทางที่ค้างอยู่ 160,000 เล่ม ให้แรงงานกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในไทยให้หมดภายใน 100 วัน 2.จะเร่งรัดการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชาเพื่อออกเอกสารรับรอง โดยระยะเร่งด่วนสามารถออกหนังสือสำหรับแรงงานประมงที่ จ.ระยอง และ จ.สงขลา ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน อย่างไรก็ตามฝ่ายกัมพูชาขอให้ไทยอำนวยความสะดวกให้แรงงานกัมพูชาที่ไม่มีเอกสารให้สามารถทำงานในไทยได้ ซึ่งได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานที่ทำงานผิดกฎหมายในไทยให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง คือ หากมีเอกสารถูกต้อง หรือถือบัตรสีชมพูสามารถยื่นขอเปลี่ยนนายจ้างได้ ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท

ส่วนผู้ที่ไม่มีเอกสารให้ไปแสดงตนพร้อมนายจ้างในห้วงวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค. 60 และจะได้รับเอกสารรับรองเพื่อเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทาง และเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตทำงานต่อไป ซึ่งตนได้ขอให้กัมพูชาช่วยประชาสัมพันธ์ให้แรงงานกัมพูชาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมกันนี้ทางกัมพูชาแจ้งว่ามีแรงงานกัมพูชายื่นขอรับหนังสือเดินทาง 47,450 คน แต่ได้รับไปแล้ว เพียง 27,935 คน ขณะที่ข้อมูล เดือนพ.ค.ที่ผ่านมา พบว่าแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามเอ็มโอยู 160,881 คน ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานในประเทศไทยในลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาลข้อมูลสะสม ถึงเดือน มิ.ย.รวม 72,365 คน

พล.อ.ศิริชัย กล่าวว่า ตนจะมีการหารือกับ รมว.แรงงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากรของเมียนมา ในวันที่ 7 ก.ค. จากนั้นจะหารือกับรมว.แรงงานและสวัสดิการสังคม ของ สปป.ลาว ในวันที่ 10 - 11 ก.ค.ต่อไป เมื่อได้หารือครบทั้ง 3 ประเทศแล้ว ก็จะได้ข้อสรุปถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศต้นทางให้มีความชัดเจนมากขึ้น

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/politics/583923

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 7/07/2560 เวลา 10:13:47 ดูภาพสไลด์โชว์ "บิ๊กบี้" เตรียมพบ รมว.แรงงานพม่า-ลาว แก้ปัญหาต่างด้าว

ห้องการเมือง