ผบ.ทบ.บรรยาพิเศษปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

ผบ.ทบ.บรรยาพิเศษปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

ผู้บัญชาการทหารบก เตรียมบรรยายพิเศษปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กำลังพล สร้างจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ความเคลื่อนไหวที่ กองบัญชาการกองทัพบก เช้าวันนี้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาเป็นประธานในการรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ” ซึ่งสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งปัญหาด้านการเมือง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาโครงสร้าง ตลอดจนปัญหาความแตกความสามัคคี ปัญหาการล่วงละเมิดสถาบัน สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหากระทบต่อความมั่นคงของชาติและความเป็นชาติไทยของเราจึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติให้กับประชาชนคนไทย

สำหรับวันนี้เป็นการบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยชุดวิทยากรโครงปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินกองทัพภาคที่ 1 ชุดที่ 3 รวมกับวิทยากรจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ประกอบด้วย พ.อ.วรวุฒิ เเสงทอง,ร.ท.สุรชา พระพลศรี,ร.ต.เพลิน สุขขะ,ร.ต.ยอดรัก เจริญสุข โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=793606

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 มิ.ย. 60
วันที่โพสต์: 29/06/2560 เวลา 09:57:36 ดูภาพสไลด์โชว์ ผบ.ทบ.บรรยาพิเศษปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

ห้องการเมือง