'เอกชัย'มั่นใจการเมืองกระเพื่อมไม่กระทบปรองดอง

'เอกชัย'มั่นใจการเมืองกระเพื่อมไม่กระทบปรองดอง

ที่ปรึกษา ป.ย.ป. มั่นใจ แรงกระเพื่อมของฝ่ายการเมืองขณะนี้ ไม่กระทบกระบวนการปรองดอง ชี้มีแผนชัดเจนแล้ว รอ คกก. มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และในฐานะที่ปรึกษา ป.ย.ป. เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เกี่ยวกับการทำร่างสัญญาประชาคมนั้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะมีการแถลงชี้แจงในช่วงต้นเดือน ก.ค.นี้ และหลังจากนั้นก็จะมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ก่อนที่จะเสนอแผนดังกล่าวทั้งหมดให้ ป.ย.ป. ชุดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อผลักดดัน แผนและแนวทาง ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ และ พ.ร.บ.แผนปฏิรูปประเทศต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.เอกชัย ยังกล่าวด้วย ว่า ในส่วนของแรงกระเพื่อมของฝ่ายการเมือง ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ อันเป็นผลมาจากการยกร่างกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆ นั้น ถือเป็นเรื่องปกติ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจะออกมาแสดงความเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์ แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่องานปรองดอง แต่อย่างใด เพราะทุกฝ่ายมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ในช่วงที่ผ่านมา และมีแผนงานที่ชัดเจนแล้ว หลังจากนี้ เป็นส่วนของการขับเคลื่อน เพื่อไปสู่เป้าหมายของ คณะกรรมการที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ เท่านั้น

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=793117

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 มิ.ย. 60
วันที่โพสต์: 27/06/2560 เวลา 09:32:13 ดูภาพสไลด์โชว์ 'เอกชัย'มั่นใจการเมืองกระเพื่อมไม่กระทบปรองดอง

ห้องการเมือง