นายกฯนำคณะบินนครพนมดูเขตพัฒนาศก.พิเศษ

นายกฯนำคณะบินนครพนมดูเขตพัฒนาศก.พิเศษ

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่นครพนม ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ความเคลื่อนไหวที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนม เช่น โครงการบ้านสวย เมืองสุข การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ส่วนการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่ นครพนมสกลนคร และมุกดาหาร นายกรัฐมนตรีจะได้พิจารณาข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่มีการหารือร่วมกัน ได้แก่ ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการน้ำ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี จะได้ตรวจเยี่ยมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คือ วัดพระธาตุพนม สถานที่ประดิษฐานองค์พระธาตุพนม ที่อยู่ระหว่างการนำเสนอขึ้นจดทะเบียนมรดกโลก และสถานที่ที่ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครพนม คือ พญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ 16.30 น.

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2190158/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: sanook.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 มี.ค. 60
วันที่โพสต์: 27/03/2560 เวลา 09:48:04 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯนำคณะบินนครพนมดูเขตพัฒนาศก.พิเศษ

ห้องการเมือง