ผู้ว่าฯโคราชเรียกประชุมกลุ่มการเมืองสร้างปรองดอง

แสดงความคิดเห็น

ผู้ว่าฯโคราชเรียกประชุมกลุ่มการเมืองสร้างปรองดอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมกลุ่มการเมืองทุกพรรค เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตามนโยบายสร้างความปรองดองของ ป.ย.ป.

หลัง พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผอ.รมน.ภาค 2) ได้เรียกผู้ว่าราชราชการจังหวัด 20 จังหวัดในภาคอีสาน เพื่อเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25560 ที่ผ่านมา

ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ เป็นวันแรก ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง โดยการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นวันแรกนี้ ได้เชิญกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 11 ประเด็นลับ ซึ่งมีผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาร่วมประชุมจำนวน 12 คน อาทิ นายจักริน เชิดฉาย ประธาน กปปส.นครราชสีมา, นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และ นายเสด็จ เขียวแดง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นต้น โดยการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพเพียง 15 นาที หลังจากนั้นได้มีการปิดห้องเพื่อประชุมลับ คาดว่าจะใช้เวลาในการประชุมกลุ่มย่อยถึง 12.00 น.

สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นของ จ.นครราชสีมา จะจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ประกอบไปด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์, ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย, ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มีนาคม 2560 กลุ่มพรรคภูมิใจไทย และพรรคการเมืองอื่น ๆ, ครั้งที่ 4 วันที่ 13 มีนาคม 2560 กลุ่มนักวิชาการ และสื่อมวลชน, ครั้งที่ 5 วันที่ 14 มีนาคม 2560 กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ หอการค้า และครั้งที่ 6 วันที่ 16 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มสาขาอาชีพ หลังจากนั้นช่วงเดือนเมษายน 2560 จะจัดเวทีสาธาณะ และเดือนพฤษภาคม 2560 จะจัดทำสัญญาประชาคม เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. ต่อไป

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2179150/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 8/03/2560 เวลา 10:17:43 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้ว่าฯโคราชเรียกประชุมกลุ่มการเมืองสร้างปรองดอง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผู้ว่าฯโคราชเรียกประชุมกลุ่มการเมืองสร้างปรองดอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมกลุ่มการเมืองทุกพรรค เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตามนโยบายสร้างความปรองดองของ ป.ย.ป. หลัง พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผอ.รมน.ภาค 2) ได้เรียกผู้ว่าราชราชการจังหวัด 20 จังหวัดในภาคอีสาน เพื่อเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25560 ที่ผ่านมา ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ เป็นวันแรก ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง โดยการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นวันแรกนี้ ได้เชิญกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 11 ประเด็นลับ ซึ่งมีผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาร่วมประชุมจำนวน 12 คน อาทิ นายจักริน เชิดฉาย ประธาน กปปส.นครราชสีมา, นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และ นายเสด็จ เขียวแดง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นต้น โดยการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพเพียง 15 นาที หลังจากนั้นได้มีการปิดห้องเพื่อประชุมลับ คาดว่าจะใช้เวลาในการประชุมกลุ่มย่อยถึง 12.00 น. สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นของ จ.นครราชสีมา จะจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ประกอบไปด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์, ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย, ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มีนาคม 2560 กลุ่มพรรคภูมิใจไทย และพรรคการเมืองอื่น ๆ, ครั้งที่ 4 วันที่ 13 มีนาคม 2560 กลุ่มนักวิชาการ และสื่อมวลชน, ครั้งที่ 5 วันที่ 14 มีนาคม 2560 กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ หอการค้า และครั้งที่ 6 วันที่ 16 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มสาขาอาชีพ หลังจากนั้นช่วงเดือนเมษายน 2560 จะจัดเวทีสาธาณะ และเดือนพฤษภาคม 2560 จะจัดทำสัญญาประชาคม เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. ต่อไป ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2179150/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องการเมือง