นายกฯเข้าทำเนียบแล้วเตรียมประชุม ครม.

นายกฯเข้าทำเนียบแล้วเตรียมประชุม ครม.

นายกรัฐมนตรี เข้าทำเนียบแล้วเตรียมประชุม ครม. การรักษาความปลอดภัยเข้มงวด จับตาสำนักงบฯเสนอมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ในช่วงเช้า เพื่อเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ ขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล มีบรรดารองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ทยอยเดินทางเข้ามาบริเวณตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเป็นสถานที่ในการประชุมเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาลอย่างเข้มงวด

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ โดยสำนักงบประมาณจะเสนอให้มีการพิจารณามาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 โดยหากหน่วยงานใดไม่สามารถทำสัญญา ในโครงการลงทุนที่มีวงเงินงบประมาณในโครงการต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ จะให้มีการเรียกคืนงบประมาณ เพื่อนำไปดำเนินการในส่วนอื่นแทน ขณะที่กระทรวงการคลังจะเสนอ แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และพร้อมกันนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่...)พ.ศ...

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=768086

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 7/03/2560 เวลา 09:25:03 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯเข้าทำเนียบแล้วเตรียมประชุม ครม.

ห้องการเมือง