นายกฯปฏิบัติงานทำเนียบตามปกติ

นายกฯปฏิบัติงานทำเนียบตามปกติ

นายกฯ ปฏิบัติงานทำเนียบตามปกติ ขณะช่วงบ่าย เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติภารกิจของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันนี้นั้น ในช่วงเช้าได้เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยไม่มีวาระงานหรือการประชุมใดเป็นพิเศษ ขณะที่ในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ที่กำกับดูแลโดยพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) โดยนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้ พล.ร.อ. ณรงค์ ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คนกล้าคืนถิ่น Digital Farmer” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล นั้น เวลา 14.00 น. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “วิถีไทยชายแดนใต้ กินดีอยู่ได้ เข้าใจกัน” ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=767228 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 3/03/2560 เวลา 09:03:20 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯปฏิบัติงานทำเนียบตามปกติ

ห้องการเมือง