นายกบินศรีสะเกษพบปชช.-6มี.ค.ถกทปษ.ผู้ทรงคุณวุฒิปยป.

นายกบินศรีสะเกษพบปชช.-6มี.ค.ถกทปษ.ผู้ทรงคุณวุฒิปยป.

นายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่โดยกลไกประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ความเคลื่อนไหวที่ฝูงเครื่องบิน กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ขส.ทบ.) ในช่วงเช้าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่โดยกลไกประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีและคณะ ในช่วงเช้าจะพบกับประชาชน พร้อมกล่าวมอบนโยบาย และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล จากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษที่โรงเรียนราศีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนอุ่มแสง ที่ประกอบด้วย โรงสีข้าวของกลุ่มแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่อุ่มแสง การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการผลผลิตนาแปลงใหญ่ การบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นต้น ก่อนที่จะเดินทางกลับในเวลาประมาณ 16.00 น.

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2173778/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: sanook.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 24/02/2560 เวลา 08:54:44 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกบินศรีสะเกษพบปชช.-6มี.ค.ถกทปษ.ผู้ทรงคุณวุฒิปยป.

ห้องการเมือง