นายกฯ เตรียมเข้าปฏิบัติงานทำเนียบ

นายกฯ เตรียมเข้าปฏิบัติงานทำเนียบ

นายกรัฐมนตรี เตรียมเข้าปฏิบัติงานทำเนียบตามปกติ เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล เช้าวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีวาระการปฏิบิตงานที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ตามปกติ โดยในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งคาดว่าในที่ประชุมมีการหารือถึงงบประมาณเพื่อสร้างกลไกให้สอดคล้องกับแนวทางของ คณะกรรมการ บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) รวมถึงงบประมาณที่ส่งไปช่วยเหลือใน 18 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ด้วย

นอกจากนี้ ก็คาดว่า จะมีการหารือถึงตั้งคณะกรรมการ ปยป. ที่ขณะนี้ รายชื่อทั้งหมดใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเหลือเพียงรายชื่อคณะกรรมการ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ เท่านั้น

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นนั้น ในช่วงเช้า พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ขณะที่ในเวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=760147

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ม.ค. 60
วันที่โพสต์: 30/01/2560 เวลา 08:58:39 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯ เตรียมเข้าปฏิบัติงานทำเนียบ

ห้องการเมือง