การเมืองที่ยังไม่พร้อมจะปฏิรูป

แสดงความคิดเห็น

คอลัมน์คาบลูก คาบดอก

โรดแม็ป คสช. ที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ กฎหมาย ผู้ปกครองและประชาชน สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จะมี จุดอ่อน ซึ่งจะทำให้ระบอบประชาธิปไตยยิ่งล้าหลังและกลับไปสู่ การปกครองที่ยังยึดตัวบุคคลเป็นหลัก มากกว่าจะยึดหลักประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน

วิธีการก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยของ คสช. ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกรอบกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้ในบท บัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การตอกย้ำ จุดอ่อนของภาคการเมืองและนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตโกงกินหรือความเสียหายที่เกิดจากภาคการเมือง รวมทั้งความไม่สงบและวิกฤติของประเทศถูกตอกย้ำและย้ำคิดย้ำทำจากผู้ปกครองที่มาจากการยึดอำนาจ จนกลายเป็นสูตรสำเร็จว่า การใช้อำนาจเด็ดขาดของผู้ปกครองที่มาจากการยึดอำนาจ จะทำให้บ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น

อำนาจเผด็จการดีกว่าประชาธิปไตยการปลูกฝังแนวคิดให้ประชาชน เบื่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และ พึงพอใจอำนาจเด็ดขาดจาก การยึดอำนาจ จะเป็นการสร้างความเคยชินให้กับประชาชนในประเทศทีละน้อย จนชาวบ้านเคยชินกับการปกครองในระบอบนี้ อะไรก็ได้ที่ไม่มีวิกฤติการชุมนุมทางการเมือง อะไรก็ได้ที่ปัญหาปากท้องพอไปได้

ใครจะเป็นผู้ปกครอง จะปกครองด้วยวิธีใดไม่ใช่สาระสำคัญอีกต่อไปตัวอย่างจาก ประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารมานับสิบปี แม้จะมีการเลือกตั้งและมีพลเรือนเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ตาม แต่ระบอบประชาธิปไตยก็ยังไม่สมบูรณ์ เพราะผู้ปกครอง ประชาชนและข้าราชการยังเคยชินกับการปกครองภายใต้รัฐบาลทหาร

ท้ายที่สุดแล้วปัญหาของประเทศก็ยังย่ำอยู่กับที่ ประ-ชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นหรือแย่ลง ทั้งหมดนี้คือความไม่พร้อมของการปฏิรูปประเทศในการที่จะกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับ ประเทศไทย ซึ่งปกครองในระบอบประ-ชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 2475 สลับกับการยึดอำนาจและการฉีกรัฐธรรมนูญเป็นระยะๆ แต่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้เลย

ประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดสถาบันการเมือง การเมืองภาคประชาชน ไม่มีท่าทีว่าจะเข้มแข็งหรือพัฒนาจากเมื่อ 80 ปีที่แล้ว ยังมีความคิดที่ล้าสมัยและดั้งเดิม ไม่มีวิธีการป้องกันยับยั้งอำนาจนอกระบบ หรือการพัฒนาอำนาจ ไปสู่มือประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่คุยว่าเป็นฉบับปราบโกงก็ยังฝังรากเหง้าของการยึดอำนาจไว้จนเต็มใบ

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นแค่นิทานหลอกเด็ก.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/831458 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 11/01/2560 เวลา 10:28:13 ดูภาพสไลด์โชว์ การเมืองที่ยังไม่พร้อมจะปฏิรูป

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คอลัมน์คาบลูก คาบดอก โรดแม็ป คสช. ที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ กฎหมาย ผู้ปกครองและประชาชน สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จะมี จุดอ่อน ซึ่งจะทำให้ระบอบประชาธิปไตยยิ่งล้าหลังและกลับไปสู่ การปกครองที่ยังยึดตัวบุคคลเป็นหลัก มากกว่าจะยึดหลักประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน วิธีการก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยของ คสช. ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกรอบกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้ในบท บัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การตอกย้ำ จุดอ่อนของภาคการเมืองและนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตโกงกินหรือความเสียหายที่เกิดจากภาคการเมือง รวมทั้งความไม่สงบและวิกฤติของประเทศถูกตอกย้ำและย้ำคิดย้ำทำจากผู้ปกครองที่มาจากการยึดอำนาจ จนกลายเป็นสูตรสำเร็จว่า การใช้อำนาจเด็ดขาดของผู้ปกครองที่มาจากการยึดอำนาจ จะทำให้บ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น อำนาจเผด็จการดีกว่าประชาธิปไตยการปลูกฝังแนวคิดให้ประชาชน เบื่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และ พึงพอใจอำนาจเด็ดขาดจาก การยึดอำนาจ จะเป็นการสร้างความเคยชินให้กับประชาชนในประเทศทีละน้อย จนชาวบ้านเคยชินกับการปกครองในระบอบนี้ อะไรก็ได้ที่ไม่มีวิกฤติการชุมนุมทางการเมือง อะไรก็ได้ที่ปัญหาปากท้องพอไปได้ ใครจะเป็นผู้ปกครอง จะปกครองด้วยวิธีใดไม่ใช่สาระสำคัญอีกต่อไปตัวอย่างจาก ประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารมานับสิบปี แม้จะมีการเลือกตั้งและมีพลเรือนเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ตาม แต่ระบอบประชาธิปไตยก็ยังไม่สมบูรณ์ เพราะผู้ปกครอง ประชาชนและข้าราชการยังเคยชินกับการปกครองภายใต้รัฐบาลทหาร ท้ายที่สุดแล้วปัญหาของประเทศก็ยังย่ำอยู่กับที่ ประ-ชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นหรือแย่ลง ทั้งหมดนี้คือความไม่พร้อมของการปฏิรูปประเทศในการที่จะกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับ ประเทศไทย ซึ่งปกครองในระบอบประ-ชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 2475 สลับกับการยึดอำนาจและการฉีกรัฐธรรมนูญเป็นระยะๆ แต่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้เลย ประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดสถาบันการเมือง การเมืองภาคประชาชน ไม่มีท่าทีว่าจะเข้มแข็งหรือพัฒนาจากเมื่อ 80 ปีที่แล้ว ยังมีความคิดที่ล้าสมัยและดั้งเดิม ไม่มีวิธีการป้องกันยับยั้งอำนาจนอกระบบ หรือการพัฒนาอำนาจ ไปสู่มือประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่คุยว่าเป็นฉบับปราบโกงก็ยังฝังรากเหง้าของการยึดอำนาจไว้จนเต็มใบ ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นแค่นิทานหลอกเด็ก. ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/831458

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องการเมือง