เร่งระบายน้ำท่วมขัง/เซ็ตซีโร่องค์กรอิสระ/ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต

เร่งระบายน้ำท่วมขัง/เซ็ตซีโร่องค์กรอิสระ/ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต

สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศ หลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ต่างระดมกำลังอย่างเต็มที่ ไม่ได้ปล่อยปะละเลย โดยให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคสช. เร่งระบายน้ำท่วมขัง

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ส่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกจังหวัด เร่งแก้ปัญหาอุทกภัย รวมทั้งกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง มีการติดตามสภาพน้ำโดยประสานกับกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเปิดปิดประตูเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยา ดูปริมาณน้ำ ปริมาณฝน กับการไหลของน้ำให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดน้ำท่วม คำนึงถึงการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังไม่ท่วม เตรียมอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัย อาจมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พชจ.) เป็นหน่วยบรรเทาทุกข์หรือเยียวยาผู้ประสบภัย อย่าให้ซ้ำซ้อนหรือเกิดความขัดแย้งกัน

ในวันนี้ พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน พิธีถวายราชสักการะและพิธีเปิดจุดรวมสายพระเนตร บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ เนื่องในโอกาส 1 ปี อุทยานราชภักดิ์ จากนั้นเป็นประธานในการอำลาหน่วย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ที่ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธุ์

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ แนวนโยบายภาครัฐในเรื่องธรรมาภิบาลของระบบสุขภาพของประเทศไทย ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ และ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภาทหารผ่านศึก ที่ องค์การทหารผ่านศึก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล

คณะกรรมการการเลือกตั้งประชุม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งยังต้องติดตามประเด็นข้อเสนอของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ให้สรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระใหม่ทั้งหมด

นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย กล่าวว่า แนวคิดนี้จะต้องมีความชัดเจนว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหน พร้อมเสนอว่าหากจะปฏิรูปก็ควรต่อยอดจากจุดที่ดีแล้วปิดจุดด้อยขององค์กรเหล่านั้น โดยองค์กรอิสระมีการทำงานมากว่า 20 ปี ซึ่งก็มีปัญหาทั้งส่วนของระบบและตัวบุคคล แต่หากเป้าหมายคือการเปลี่ยนคนก็ไม่มีประโยชน์อะไร อาจจะเป็นการถอยหลังลงคลองด้วยซ้ำ

นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยโปร่งใส...ไม่โกง และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ส่วนราชการที่จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ที่สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี จากนั้นจะกล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องคุณธรรมนำชีวิต ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

นายนพดล หลาวทอง ทนายผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โต้แย้งคัดค้านการออกคำสั่งของคสช.ที่56/2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรณีที่ให้กรมบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการเรียกเก็บค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าว

นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำกลุ่ม นปช. พร้อมพวก 19 คน เข้ารายงานตัว (คดีชุมนุมเกิน 5 คน) ที่ กองบังคับการปราบปราม หลังจากนั้นจะนำส่งอัยการที่ศาลทหาร

ขอบคุณ... http://www.js100.com/en/site/news/view/30836

ที่มา: js100.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 26/09/2559 เวลา 08:59:08 ดูภาพสไลด์โชว์ เร่งระบายน้ำท่วมขัง/เซ็ตซีโร่องค์กรอิสระ/ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต

ห้องการเมือง