นายกฯ เดินหน้าระยะที่ 3 โรดแมฟ หลังแถลงผลงาน2ปี/เร่งปิดสำนวนเอาผิดทางแพ่ง ยิ่งลักษณ์ -กิตติรัตน์ /ถอดถอนสุกำพล

นายกฯ เดินหน้าระยะที่ 3 โรดแมฟ หลังแถลงผลงาน2ปี/เร่งปิดสำนวนเอาผิดทางแพ่ง ยิ่งลักษณ์ -กิตติรัตน์ /ถอดถอนสุกำพล

ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 07.30 น.

หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำแถลงผลงานรัฐบาลโอกาสครบรอบ 2ปี ที่ ภารกิจรัฐบาลชุดนี้อีกปีเศษ ซึ่งเป็นระยะที่ 3 ของโรดแมป คือ การ“ส่งไม้”ส่งมอบหน้าที่ต่อให้รัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง ซึ่งต้องบริหารประเทศช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งถ้าเปลี่ยนผ่าน“สำเร็จ”เราจะมีโอกาสยกฐานะไปสู่“ประเทศในโลกที่1”หมายถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้น มีระบบสวัสดิการที่สมบูรณ์ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรมลดลง การเมืองที่มีเสถียรภาพ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่17) พ.ศ.2559 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส่วนวันนี้ต้องตามกันต่อกับ ประเด็นการแปลงโฉม มาตรา 44 เป็น กฎหมาย ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ในการแถลงผลงานครบรอบ 2 ปี

ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญ หาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. ตั้งคณะรัฐมนตรี ส่วนหน้า โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เป็นฝ่ายบูรณาการงานในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ด้าน พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยกับกลุ่มเห็นต่างว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะพูดคุยอีกครั้งเมื่อใด เพราะต้องให้ฝ่ายเทคนิคประสานงานก่อน ซึ่งการพูดคุยไม่ได้หยุดชะงัก มีความต่อเนื่องมาโดยตลอด เพียงแต่ไม่มีความรวดเร็ว เนื่องจากดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะยังอยู่ในระยะสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงเราสงสัยว่ากลุ่มที่พูดคุยมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งเขาบอกไม่เกี่ยว แต่เราไม่เชื่อ เพราะได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงมีคนออกมาสารภาพ แล้วคนที่สารภาพตอนนี้หนีไปไหน แหล่งข่าวด้านความมั่นคง ยังได้ประเมินถึงบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีส่วนหน้าว่า นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นบุคลากรที่มีประ สิทธิภาพ เข้าถึงทุกกลุ่ม ประสานสิบทิศ รู้ถึง สถานะของเหตุการณ์ และยังเป็นบุคคลที่ข้า ราชการ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่ ให้การยอมรับ

ส่วนที่ จ.นราธิวาส พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ ผกก.สภ.สุไหงโกลก รับแจ้งจากนายธานี สวัสดิกุล พนักงานขับรถไฟขบวนรถไฟที่ 464 ซึ่งวิ่งต้นทางจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ปลายทางสถานีรถไฟพัทลุงว่า พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อฮอนด้าเวฟ 125 สีดำ ทะเบียน ขคต 217 นราธิวาส จอดตะแคงอยู่กลางรางรถไฟบนสะพานข้ามทางรถไฟ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 1138 บ้านซรายอ ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จนต้องถอยขบวนรถไฟไปรอที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จากนั้นได้ประสานชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ตชด.ประจำ สภ.สุไหงโก-ลกมาตรวจสอบ ปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดปกติหรือการนำระเบิดแสวงเครื่องมาซุกซ่อนไว้เพื่อก่อเหตุร้าย

วันนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดประชุมพิจารณาลงมติถอดถอน พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีต รมว.กลาโหม จากคดีการใช้อำนาจแทรกแซงการแต่งตั้งนายทหารระดับสูงออกจากตำแหน่งหรือไม่คดีจำนำข้าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เข้าใจว่าจะปิดสำนวนภายใน 1-2 วันนี้ จากนั้นคณะกรรมการฯจะส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อส่งเรื่องต่อมายังนายกฯ ขออนุมัติให้มีการลงนามในคำสั่งปกครองเพื่อให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์รับผิด เมื่อนายกฯให้ดำเนินการต่อ จะส่งไปที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่ง โดยกรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์มี 2 คนคือ นายกฯกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

ด้าน นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดีจะใช้มาตรการทางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการยึดทรัพย์ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะแจ้งคำสั่งมายังกรมบังคับคดี ให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของรัฐ สำหรับการชดเชยค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 2539 เป็นขั้นตอนตามปกติของหน่วยงานรัฐทุกกระทรวงที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์เห็นว่าไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการยึดอายัดทรัพย์เลยประสานใช้ช่องทางของกรมบังคับคดี แต่เมื่อติดขัดข้อกฎหมายก็ออกคำสั่งแก้ไข แต่ทั้งนี้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ที่ศาลปกครองตามช่องทางปกติ

นายกรัฐมนตรีไปภูเก็ต ทำพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และเยี่ยมชมภายในอาคารผู้โดยสารฯ พร้อมร่วมงาน “Startup Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การส่งเสริมภูเก็ตสู่ศูนย์กลางธุรกิจสตาร์ทอัพและเมืองอัจฉริยะ” ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) ก่อนเดินทางกลับ

ตำรวจเขตเดแคล์บ เคาน์ตี้ สามารถรวบ 2 ผู้ต้องหาว่าจะเป็นคนร้ายสังหารโหดนายสมโภชน์ อารมณ์สุขเจ้าของร้านอาหารไทยได้แล้ว ชื่อนายจาร์วิส สแตนฟอร์ด อายุ 23 ปี เป็นคนผิวสี และ น.ส.ไอมานี เบิร์นส์ อายุ 23 ปี แฟนสาว ซึ่งทำงานเป็นพนักงานของร้านไหมไทย ทั้ง 2 คนถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆาตกรรมและชิงทรัพย์ สอบเบื้องต้นทราบว่า น.ส.ไอมานีเป็นผู้นัดแนะแฟนหนุ่มมาชิงทรัพย์เจ้านายตัวเอง แต่แฟนหนุ่มเป็นผู้ใช้ปืนยิงนายสมโภชน์เสียชีวิตแล้วชิงรถยนต์ไปด้วย ส่วนที่วัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพให้นายสมโภชน์ ท่ามกลางชาวไทย ชาวลาว และชาวอเมริกัน ที่รู้จักกว่า 80 คน เดินทางมาร่วมงาน ในจำนวนนี้มี นางกาญจนา โตวิวัธ เดวิด เจ้าของร้านแรกที่นายสมโภชน์ ไปทำงานเป็นเชฟที่เมืองเอเธน มาร่วมงานด้วย ด้านนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การดำเนินคดีนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี เรื่องการส่งศพกลับมาบำเพ็ญกุศลเมืองไทย สถานทูตอยู่ระหว่างการดำเนินการ ด้านเอกสารกับทางการสหรัฐฯ เมื่อเสร็จสิ้นก็จะสามารถนำศพของนายสมโภชน์ กลับประเทศไทยได้ โดยมีการประสานงานกับสายการบินไว้แล้ว

ขอบคุณ... http://www.js100.com/en/site/news/view/30340

ที่มา: js100.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 16/09/2559 เวลา 08:48:19 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯ เดินหน้าระยะที่ 3 โรดแมฟ หลังแถลงผลงาน2ปี/เร่งปิดสำนวนเอาผิดทางแพ่ง ยิ่งลักษณ์ -กิตติรัตน์ /ถอดถอนสุกำพล

ห้องการเมือง