"บิ๊กตู่"แนะอาเซียนทำบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์

"บิ๊กตู่"แนะอาเซียนทำบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์

"บิ๊กตู่"ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์อาเซียน เสนอพัฒนาบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ ย้ำชาติสมาชิกต้องรับมือภัยคุกคาม-กระชับความร่วมมือบริหารชายแดน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ย. เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ประชุมเอ็นซีซี นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน(สปป.)ลาว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียน โดยในที่ประชุมมีการรับรองเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ 1.แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 3 และ 2.แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025

"บิ๊กตู่"แนะอาเซียนทำบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์

"บิ๊กตู่"แนะอาเซียนทำบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์

โดยพล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่าอาเซียนควรเร่งเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อความเป็นเอกภาพและมั่นคงของประชาชนอาเซียน โดยการสร้างความสมดุลเพื่อนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3 ด้าน ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ นานกรัฐมนตรี เสนอให้อาเซียนรักษาความสมดุลระหว่างการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันไทยมีนโยบาย 4.0 ที่มุ่งส่งเสริมนวัตกรรมวิสาหกิจเกิดใหม่ รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ไทยพร้อมร่วมรับรองแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 3 (ค.ศ. 2016-2020) และไทยจะปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานอาเซียนเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 อย่างแข็งขัน เพื่อช่วยให้อาเซียนดำเนินการตามวาระที่สำคัญทั้งสองไปพร้อม ๆ กัน

"บิ๊กตู่"แนะอาเซียนทำบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์

พล.ต.วีรชน กล่าวต่อว่า ในครั้งนี้ไทยได้เสนอแถลงการณ์อาเซียนบวกสามว่าด้วย “สูงวัยอย่างมีศักยภาพ” เพื่อให้ผู้สูงอายุในภูมิภาคมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซีย และสนับสนุนความเชื่อมโยงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนควบคู่กับการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพภายใน สำหรับการรับมือกับสิ่งท้าทายและผลกระทบเชิงลบจากความเชื่อมโยง อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ ปัญหายาเสพติด การเคลื่อนไหวที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง อาเซียนจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการป้องกัน สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ในการบริหารจัดการชายแดนและการรับมือกับภัยคุกคาม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบัตรผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดระบบการผ่านแดนของประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมพิธีลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค และการประกาศแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/politics/522033

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 7/09/2559 เวลา 09:49:30 ดูภาพสไลด์โชว์ "บิ๊กตู่"แนะอาเซียนทำบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์

ห้องการเมือง