นายกฯแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยง

นายกฯแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยง

นายกรัฐมนตรี แสดงวิสัยทัศน์ 'การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยง' ย้ำ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการ ชี้ มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ

พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกลุ่มจี 77 ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 เรื่อง การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุม (Inclusive and interconnected Development) ว่า องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมมี 3 ส่วน คือ การเป็นหุ้นส่วนระดับโลก, การสร้างความเชื่อมโยง และการให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ

โดยการเป็นหุ้นส่วนระดับโลก จะเป็นประตูให้ จี 20 ช่วย จี 77 ในลักษณะเครื่องนำทางทำให้การพัฒนาให้บรรลุตามวาระ 2030 ของโลกเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น แต่ต้องไม่ลืมภาคการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศกำลังพัฒนา และเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโลก โดยกลุ่ม 77 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสนับสนุนให้ G20 ส่งเสริมการใช้หลักการธุรกิจที่ครอบคลุมในภาคการเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลกไปพร้อมกัน ส่วนการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การไปมาหาสู่และการท่องเที่ยว เช่นเครือข่ายถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และเที่ยวบินให้มากขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าต้องให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างเอกภาพบนความแตกต่าง ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน สำหรับไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ที่เน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2061398/

ที่มา: sanook.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 6/09/2559 เวลา 09:49:20 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยง

ห้องการเมือง