สภาวะ เมืองขึ้น กับ สภาวะ "เมืองหลวง" สถานะแห่ง กทม.

แสดงความคิดเห็น

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8125 ข่าวสดรายวัน

การก่อตัวของ "กลุ่มพลังไม่เงียบ" ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ น่าสนใจ น่าติดตามอย่างใกล้ชิด

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการบอกว่า เป็นนักศึกษาจากหลายสถาบันประมาณ 150 คน

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บอกว่าเป็นนักศึกษาจากมหา วิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประมาณ 100 คน

พร้อมกับรถกระบะติดตั้งเครื่องขยายเสียง 15 คัน

ความน่าสนใจอยู่ที่สติ๊กเกอร์อันประกอบด้วยข้อความ 1 อย่าปล่อยให้กทม.เป็นเมืองขึ้นคนโกง 1 วันที่ 3 มีนา ได้เวลาพลังเงียบ ป้องมหานครกรุงเทพฯ 1 กลุ่มพลังไม่เงียบไม่เอา ผู้ว่าฯ กทม. หุ่นเชิด 1 หยุดบงการผู้ว่าฯ กทม. อย่าเอาหุ่นเชิดมาให้เรา

อ่านแล้วคุ้นๆ ที่ยิ่งจะคุ้นๆ มากกว่าขอให้ติดตามจดหมายเปิดผนึกว่าด้วย "เราไม่ต้องการผู้ว่าฯ กทม.หุ่นเชิด"

ต้องอ่าน

มีความพยายามจากกลุ่มอำนาจทางการเมืองขนาดใหญ่ พยายามสร้างกระแสเพื่อเข้ามาครอบงำกทม. หวังให้กทม.เป็นแค่ส่วนต่อเติมของอำนาจ

และกลายเป็นเพียงเมืองขึ้นของผู้มีอำนาจบางคน

ที่มีวาระซ่อนเร้น กินรวบ มุ่งเข้ากอบโกยผลประโยชน์โดยเฉพาะงบประมาณของกทม. ที่มีปีละกว่า 65,000 ล้านบาท

เจตนารมณ์ของกฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดให้ กทม.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีความเป็น อิสระในการบริหารงานและบริหารงบประมาณ ฉะนั้น หาก กทม.ถูกยึดครองโดยผู้ว่าฯ ที่เป็นเพียงนอมินีหรือหุ่นเชิดของนักการเมืองหรืออำนาจรัฐที่ใหญ่กว่าจะทำให้กทม.ขาดความเป็นอิสระ

ถูกแทรกแซงบงการชี้นำโดยคนเพียงคนเดียวหรือเพียงไม่กี่คน

พวกเราที่เคยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และที่ผ่านมาได้มองข้ามการเลือกตั้งในระดับกทม.ไปจนคนทั่วไปเรียกกันว่าพลังเงียบ

จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวกทม.

โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยคุกคามกทม. ที่กำลังจะมาถึงพวกเราจึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมาปกป้องกทม.

วันที่ 3 มีนาคม จึงถือเป็นวันชี้ชะตากรรมและอนาคตกทม.ว่า

จะเป็นมหานครที่คนกทม.และคนไทยภาคภูมิใจ เป็นเมืองแบบอย่างต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม ถือครองคุณธรรมความดีและผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้ง

หรือจะเป็นแค่เมืองขึ้นของใครบางคน

หากนำเอาเนื้อความทั้งหมดนี้ไปวางเรียงเคียงกับของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็จะประจักษ์

1 ประจักษ์ในความเชื่อมโยงระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับกลุ่มพลังไม่เงียบ 1 ประจักษ์ในความพยายามในการปลุกพลังเงียบให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 3 มีนาคม

วันที่ 3 มีนาคมจะมีคำตอบ

ที่มา: ข่าวสดรายวันออนไลน์
วันที่โพสต์: 26/02/2556 เวลา 04:12:42

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8125 ข่าวสดรายวัน การก่อตัวของ "กลุ่มพลังไม่เงียบ" ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ น่าสนใจ น่าติดตามอย่างใกล้ชิด หนังสือพิมพ์ผู้จัดการบอกว่า เป็นนักศึกษาจากหลายสถาบันประมาณ 150 คน หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บอกว่าเป็นนักศึกษาจากมหา วิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประมาณ 100 คน พร้อมกับรถกระบะติดตั้งเครื่องขยายเสียง 15 คัน ความน่าสนใจอยู่ที่สติ๊กเกอร์อันประกอบด้วยข้อความ 1 อย่าปล่อยให้กทม.เป็นเมืองขึ้นคนโกง 1 วันที่ 3 มีนา ได้เวลาพลังเงียบ ป้องมหานครกรุงเทพฯ 1 กลุ่มพลังไม่เงียบไม่เอา ผู้ว่าฯ กทม. หุ่นเชิด 1 หยุดบงการผู้ว่าฯ กทม. อย่าเอาหุ่นเชิดมาให้เรา อ่านแล้วคุ้นๆ ที่ยิ่งจะคุ้นๆ มากกว่าขอให้ติดตามจดหมายเปิดผนึกว่าด้วย "เราไม่ต้องการผู้ว่าฯ กทม.หุ่นเชิด" ต้องอ่าน มีความพยายามจากกลุ่มอำนาจทางการเมืองขนาดใหญ่ พยายามสร้างกระแสเพื่อเข้ามาครอบงำกทม. หวังให้กทม.เป็นแค่ส่วนต่อเติมของอำนาจ และกลายเป็นเพียงเมืองขึ้นของผู้มีอำนาจบางคน ที่มีวาระซ่อนเร้น กินรวบ มุ่งเข้ากอบโกยผลประโยชน์โดยเฉพาะงบประมาณของกทม. ที่มีปีละกว่า 65,000 ล้านบาท เจตนารมณ์ของกฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดให้ กทม.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีความเป็น อิสระในการบริหารงานและบริหารงบประมาณ ฉะนั้น หาก กทม.ถูกยึดครองโดยผู้ว่าฯ ที่เป็นเพียงนอมินีหรือหุ่นเชิดของนักการเมืองหรืออำนาจรัฐที่ใหญ่กว่าจะทำให้กทม.ขาดความเป็นอิสระ ถูกแทรกแซงบงการชี้นำโดยคนเพียงคนเดียวหรือเพียงไม่กี่คน พวกเราที่เคยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และที่ผ่านมาได้มองข้ามการเลือกตั้งในระดับกทม.ไปจนคนทั่วไปเรียกกันว่าพลังเงียบ จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวกทม. โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยคุกคามกทม. ที่กำลังจะมาถึงพวกเราจึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมาปกป้องกทม. วันที่ 3 มีนาคม จึงถือเป็นวันชี้ชะตากรรมและอนาคตกทม.ว่า จะเป็นมหานครที่คนกทม.และคนไทยภาคภูมิใจ เป็นเมืองแบบอย่างต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม ถือครองคุณธรรมความดีและผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้ง หรือจะเป็นแค่เมืองขึ้นของใครบางคน หากนำเอาเนื้อความทั้งหมดนี้ไปวางเรียงเคียงกับของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็จะประจักษ์ 1 ประจักษ์ในความเชื่อมโยงระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับกลุ่มพลังไม่เงียบ 1 ประจักษ์ในความพยายามในการปลุกพลังเงียบให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 3 มีนาคม วันที่ 3 มีนาคมจะมีคำตอบ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องการเมือง