เฟอร์บี้ การเมือง กับ พงศพัศ พงษ์เจริญ จริงแท้ เป็นเช่นใด

แสดงความคิดเห็น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8123 ข่าวสดรายวัน

ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dOVEkwTURJMU5nPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE15MHdNaTB5TkE9PQ==

มีแต่คนที่รู้จัก นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อย่างลึกซึ้งเท่านั้นจึงจะสำเหนียกได้ในการแสดงออกของเขาในเวทีดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อสำเหนียกแล้วก็ไม่แปลกใจ

ไม่แปลกใจหาก นายสมชัย ศรีสุทธิยากร จะนำเอาตุ๊กตาเฟอร์บี้มาวางไว้ตรงที่นั่งอันสงวนไว้สำหรับเบอร์ 9 พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ จากพรรคเพื่อไทย พร้อมประกาศ

"เราจะวางตุ๊กตาไว้อย่างนี้จนกว่าผู้สมัครหมายเลข 9 จะมา"

อย่าได้แปลกใจไปเลย หากตลอดการประชันวิสัยทัศน์ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ หมายเลข 9 ก็ไม่ได้ปรากฏตัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม

แต่ปรากฏตัว ณ หอประชุมคุรุสภาเบื้องหน้าคณะครู กทม.แทน

คล้ายกับ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จะเสียมารยาทที่มิได้ปรากฏตัว ทั้งๆ ที่ความจริงทางพรรคเพื่อไทยก็แจ้งทางมหา วิทยาลัยศรีปทุมแล้วว่ามาไม่ได้

เป็นใครกันแน่ที่เสียมารยาท

เหตุใดจึงสรุปว่าหากรู้จัก นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อย่างลึกซึ้งจะไม่แปลกใจต่อเหตุการณ์อันเกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรื่องนี้ต้องย้อนไปยังสถานการณ์การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ ปี 2544

ตอนนั้น นายสมชัย ศรีสุทธิยากร เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีบทบาทเป็นอย่างสูงในองค์กรกลางที่มี พล.อ.สายหยุด เกิดผล เป็นประธาน

เป็นบทบาทในการจัด "ดีเบต" หัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ

จึงมิได้เป็นเรื่องแปลกที่เมื่อ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ย้ายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมามีบทบาทในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะได้รื้อฟื้นเรื่องดีเบตมาอีกวาระหนึ่งแม้จะเป็นระดับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.ก็ตาม

หากจัดได้ก็ถือเป็นความสำเร็จอันงดงาม

ความจริงจะโทษ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ หรือจะโทษว่าเป็นการไม่ให้เกียรติของพรรคเพื่อไทยก็คงจะโทษไม่ได้อย่างเต็มปากเต็มคำ

เรื่องนี้เป็นเพราะ "คิว" มาชนกัน

ระหว่างคิวของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ คิวของคณะครูกทม. ณ หอประชุมคุรุสภา มาพ้องกันอย่างมิได้นัดหมาย

พรรคเพื่อไทยและ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จำเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง

ที่สำคัญทางพรรคเพื่อไทยและ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ก็มิได้กระทำอย่างไร้เยื่อใย ตรงกันข้าม ได้แจ้งให้ทาง นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร ทราบอย่างเป็นทางการ

แจ้งล่วงหน้าให้ทราบถึงความจำเป็น

กรณีตุ๊กตาเฟอร์บี้ที่วางตรงกับหมายเลข 9 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงส่งผลสะเทือนลึกซึ้ง

เหมือนกับจะส่งผลสะเทือนให้กลายเป็นเรื่องเสียหายต่อหมายเลข 9 ต่อ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะเป็นผลเสียต่อ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ด้วยหรือไม่

จำเป็นต้องรู้ที่มาที่ไปตามความเป็นจริง

ที่มา: www.khaosod.co.th
วันที่โพสต์: 25/02/2556 เวลา 04:56:42

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8123 ข่าวสดรายวัน ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dOVEkwTURJMU5nPT0=§ionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE15MHdNaTB5TkE9PQ== มีแต่คนที่รู้จัก นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อย่างลึกซึ้งเท่านั้นจึงจะสำเหนียกได้ในการแสดงออกของเขาในเวทีดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อสำเหนียกแล้วก็ไม่แปลกใจ ไม่แปลกใจหาก นายสมชัย ศรีสุทธิยากร จะนำเอาตุ๊กตาเฟอร์บี้มาวางไว้ตรงที่นั่งอันสงวนไว้สำหรับเบอร์ 9 พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ จากพรรคเพื่อไทย พร้อมประกาศ "เราจะวางตุ๊กตาไว้อย่างนี้จนกว่าผู้สมัครหมายเลข 9 จะมา" อย่าได้แปลกใจไปเลย หากตลอดการประชันวิสัยทัศน์ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ หมายเลข 9 ก็ไม่ได้ปรากฏตัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม แต่ปรากฏตัว ณ หอประชุมคุรุสภาเบื้องหน้าคณะครู กทม.แทน คล้ายกับ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จะเสียมารยาทที่มิได้ปรากฏตัว ทั้งๆ ที่ความจริงทางพรรคเพื่อไทยก็แจ้งทางมหา วิทยาลัยศรีปทุมแล้วว่ามาไม่ได้ เป็นใครกันแน่ที่เสียมารยาท เหตุใดจึงสรุปว่าหากรู้จัก นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อย่างลึกซึ้งจะไม่แปลกใจต่อเหตุการณ์อันเกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องนี้ต้องย้อนไปยังสถานการณ์การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ ปี 2544 ตอนนั้น นายสมชัย ศรีสุทธิยากร เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีบทบาทเป็นอย่างสูงในองค์กรกลางที่มี พล.อ.สายหยุด เกิดผล เป็นประธาน เป็นบทบาทในการจัด "ดีเบต" หัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ จึงมิได้เป็นเรื่องแปลกที่เมื่อ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ย้ายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมามีบทบาทในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะได้รื้อฟื้นเรื่องดีเบตมาอีกวาระหนึ่งแม้จะเป็นระดับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.ก็ตาม หากจัดได้ก็ถือเป็นความสำเร็จอันงดงาม ความจริงจะโทษ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ หรือจะโทษว่าเป็นการไม่ให้เกียรติของพรรคเพื่อไทยก็คงจะโทษไม่ได้อย่างเต็มปากเต็มคำ เรื่องนี้เป็นเพราะ "คิว" มาชนกัน ระหว่างคิวของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ คิวของคณะครูกทม. ณ หอประชุมคุรุสภา มาพ้องกันอย่างมิได้นัดหมาย พรรคเพื่อไทยและ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จำเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ที่สำคัญทางพรรคเพื่อไทยและ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ก็มิได้กระทำอย่างไร้เยื่อใย ตรงกันข้าม ได้แจ้งให้ทาง นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร ทราบอย่างเป็นทางการ แจ้งล่วงหน้าให้ทราบถึงความจำเป็น กรณีตุ๊กตาเฟอร์บี้ที่วางตรงกับหมายเลข 9 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงส่งผลสะเทือนลึกซึ้ง เหมือนกับจะส่งผลสะเทือนให้กลายเป็นเรื่องเสียหายต่อหมายเลข 9 ต่อ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะเป็นผลเสียต่อ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ด้วยหรือไม่ จำเป็นต้องรู้ที่มาที่ไปตามความเป็นจริง

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องการเมือง