ปชป.เสนอ 9 ข้อแก้ปัญหาไฟใต้

แสดงความคิดเห็น

มติชนออนไลน์ วันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเสนอแนวทางดับไฟใต้ 9 ข้อให้รัฐบาล ยึดมั่นแนวพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษ และ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมพัฒนา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เรียกประชุม ส.ส.ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และสงขลา เพื่อหารือกรอบที่จะเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ก่อนการประชุมร่วมกับรัฐบาล และหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ทำเนียบรัฐบาล บ่ายวันนี้ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี

โดยพรรคประชาธิปัตย์ จะเสนอแนวทางแก้ปัญหาไฟใต้รวม 9 ข้อ ประกอบด้วย

 1. ยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
 2. ใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร และใช้นโยบายแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ต่อเนื่องจากรัฐบาลประชาธิปัตย์
 3. ให้ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษทั้ง 2 ฉบับ และใช้ พรบ.การรักษาความมั่นคง แทน โดยเฉพาะการดำเนินการตามมาตรา 21 เพื่อความสงบสุขในพื้นที่
 4. ยกเลิกการใช้กำลังทหารจากต่างถิ่นให้เร็วที่สุด และให้ใช้กองกำลังจากกองทัพภาคที่ 4 กองพลทหารราบที่ 15 ให้เต็มอัตรากำลัง ตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน อาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง และกองกำลังประจำถิ่นอื่นๆ แทน
 5. สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลา รับราชการและทำหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากขึ้น รวมถึงการให้กองกำลังประจำถิ่นได้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารด้วย
 6. ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา การให้ความยุติธรรม เป็นธรรม การฟื้นฟู เยียวยาแก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา โดยให้ กอ.รมน.เป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคง
 7. ให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่ากับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี 2548 - 2553 8.คัดค้านการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษหรือร่าง พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร หรือเ ลือกผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือศอ.บต.เป็นหน่วยหลักในการพัฒนา
 8. ให้นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ในฐานะ ผอ.รมน. และ ผอ.ศอ.บต. เพื่อรับผิดชอบต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นวาระแห่งชาติซึ่งจะเกิดเอกภาพทั้งการบังคับบัญชา การกำหนดนโยบายและนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ

ส่วนปฏิกิริยาในพื้นที่วันนี้ นายยะโก๊บ หร่ายมณี อิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ไม่เคยปรากฏที่ทางรัฐบาลและผู้นำฝ่ายค้านมาพูดคุยหารือในเรื่องการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ทั้งนี้ก็อยากให้นำความจริงมาพูดคุยกันว่าปัญหาใน 3 จังหวัดมันเกิดอะไรขึ้น และต้องการให้ลงมาฟังข้อมูลของคนในพื้นที่ด้วย เพราะในพื้นที่ 80 เปอร์เซ็นนับถือศาสนาอิสลาม ฉะนั้นก็จะยึดหลักปฏิบัติการดำรงชีวิตแบบอิสลามตามคำสั่งสอนของพระศาสดา

ด้าน ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถานอานันท์ นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์และนักวิชาการด้านสันติภาพ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกฝ่ายจะต้องยืนหยัดในแนวทางสันติวิธี ในการแก้ปัญหาภาคใต้ ขณะที่ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีแนวร่วมก่อความไม่สงบ อย่างน้อย 10 คนมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ จากทั้งหมดที่เข้ามอบตัวแล้ว 70 คน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในพื้นที่ เพราะ ศอ.บต มีความชัดเจนว่า ยินดีที่จะให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมารายงานตัวเพื่อมาร่วมพัฒนาสันติ โดยให้ความเป้นธรรมกับทุกฝ่าย

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 30/09/2555 เวลา 17:08:17

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มติชนออนไลน์ วันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเสนอแนวทางดับไฟใต้ 9 ข้อให้รัฐบาล ยึดมั่นแนวพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษ และ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมพัฒนา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เรียกประชุม ส.ส.ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และสงขลา เพื่อหารือกรอบที่จะเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ก่อนการประชุมร่วมกับรัฐบาล และหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ทำเนียบรัฐบาล บ่ายวันนี้ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี โดยพรรคประชาธิปัตย์ จะเสนอแนวทางแก้ปัญหาไฟใต้รวม 9 ข้อ ประกอบด้วย ยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร และใช้นโยบายแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ต่อเนื่องจากรัฐบาลประชาธิปัตย์ ให้ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษทั้ง 2 ฉบับ และใช้ พรบ.การรักษาความมั่นคง แทน โดยเฉพาะการดำเนินการตามมาตรา 21 เพื่อความสงบสุขในพื้นที่ ยกเลิกการใช้กำลังทหารจากต่างถิ่นให้เร็วที่สุด และให้ใช้กองกำลังจากกองทัพภาคที่ 4 กองพลทหารราบที่ 15 ให้เต็มอัตรากำลัง ตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน อาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง และกองกำลังประจำถิ่นอื่นๆ แทน สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลา รับราชการและทำหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากขึ้น รวมถึงการให้กองกำลังประจำถิ่นได้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารด้วย ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา การให้ความยุติธรรม เป็นธรรม การฟื้นฟู เยียวยาแก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา โดยให้ กอ.รมน.เป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคง ให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่ากับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี 2548 - 2553 8.คัดค้านการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษหรือร่าง พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร หรือเ ลือกผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือศอ.บต.เป็นหน่วยหลักในการพัฒนา ให้นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ในฐานะ ผอ.รมน. และ ผอ.ศอ.บต. เพื่อรับผิดชอบต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นวาระแห่งชาติซึ่งจะเกิดเอกภาพทั้งการบังคับบัญชา การกำหนดนโยบายและนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ ส่วนปฏิกิริยาในพื้นที่วันนี้ นายยะโก๊บ หร่ายมณี อิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ไม่เคยปรากฏที่ทางรัฐบาลและผู้นำฝ่ายค้านมาพูดคุยหารือในเรื่องการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ทั้งนี้ก็อยากให้นำความจริงมาพูดคุยกันว่าปัญหาใน 3 จังหวัดมันเกิดอะไรขึ้น และต้องการให้ลงมาฟังข้อมูลของคนในพื้นที่ด้วย เพราะในพื้นที่ 80 เปอร์เซ็นนับถือศาสนาอิสลาม ฉะนั้นก็จะยึดหลักปฏิบัติการดำรงชีวิตแบบอิสลามตามคำสั่งสอนของพระศาสดา ด้าน ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถานอานันท์ นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์และนักวิชาการด้านสันติภาพ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกฝ่ายจะต้องยืนหยัดในแนวทางสันติวิธี ในการแก้ปัญหาภาคใต้ ขณะที่ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีแนวร่วมก่อความไม่สงบ อย่างน้อย 10 คนมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ จากทั้งหมดที่เข้ามอบตัวแล้ว 70 คน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในพื้นที่ เพราะ ศอ.บต มีความชัดเจนว่า ยินดีที่จะให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมารายงานตัวเพื่อมาร่วมพัฒนาสันติ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องการเมือง