‘ป.ป.ช.’มอบรางวัล ‘ช่อสะอาด’ปลูกจิตสำนึกต้านคอร์รัปชั่น

แสดงความคิดเห็น

เดลินิวส์ ประจำวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 17:00

“ป.ป.ช.เตรียมมอบรางวัล “ช่อสะอาด” ให้สื่อที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนต้านคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. แถลงข่าวจัดงานมอบรางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2555 โดยกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการมอบรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อยกย่องบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ส่งเสริมการปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีการแบ่งรางวัลเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาละครโทรทัศน์ สาขาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์ สาขาสื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสาขาสารคดีเชิงข่าว โดยการตัดสินได้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชนจำนวน 14 ท่าน เป็นผู้พิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ ว่าสื่อที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นสื่อดีมีคุณภาพ มีความสร้างสรรค์ สามารถโน้มน้าวจิตใจคน และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพื่อให้ประชาชนต่อต้านคอรัปชั่น และถือเป็นการยกย่องคนดี ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยจะประกาศผลรางวัลนั้นในวันที่ 20 ก.ย. ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์

ด้านนายกล้านรงค์ จันทิก คณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงการมอบรางวัลดังกล่าวว่า การมอบรางวัลในสาขาละครโทรทัศน์ ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือบริษัทผู้ผลิตละคร จำนวน 6 รางวัล นักแสดงนำชายและหญิง 12 รางวัล สถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่ 4 รางวัล และผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลิตละคร 6 รางวัล สาขาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์ มีทั้งสิ้น 5 รางวัล สาชาสื่อสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริต 14 รางวัล และสาขาข่าวและสารคดีเชิงข่าว แบ่งเป็น ข่าวยอดเยี่ยม 1 รางวัล ซึ่งจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มช่อสะอาด และเงินรางวัล 50,000 บาท ข่าวดีเด่น 5 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร เข็มช่อสะอาด และเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลสำหรับผู้ผลิตข่าวยอดเยี่ยมและดีเด่น อีก 6 รางวัล

นอกจากนี้ นายกล้านรงค์ ยังกล่าวด้วยว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในขณะนี้ จะเห็นได้ว่าคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต กำลังจะเสื่อมไป การมอบรางวัลในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับสื่อมวลชนผู้ผลิตผลงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 30/09/2555 เวลา 16:32:49

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เดลินิวส์ ประจำวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 17:00 “ป.ป.ช.เตรียมมอบรางวัล “ช่อสะอาด” ให้สื่อที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. แถลงข่าวจัดงานมอบรางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2555 โดยกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการมอบรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อยกย่องบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ส่งเสริมการปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีการแบ่งรางวัลเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาละครโทรทัศน์ สาขาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์ สาขาสื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสาขาสารคดีเชิงข่าว โดยการตัดสินได้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชนจำนวน 14 ท่าน เป็นผู้พิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ ว่าสื่อที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นสื่อดีมีคุณภาพ มีความสร้างสรรค์ สามารถโน้มน้าวจิตใจคน และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพื่อให้ประชาชนต่อต้านคอรัปชั่น และถือเป็นการยกย่องคนดี ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยจะประกาศผลรางวัลนั้นในวันที่ 20 ก.ย. ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ด้านนายกล้านรงค์ จันทิก คณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงการมอบรางวัลดังกล่าวว่า การมอบรางวัลในสาขาละครโทรทัศน์ ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือบริษัทผู้ผลิตละคร จำนวน 6 รางวัล นักแสดงนำชายและหญิง 12 รางวัล สถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่ 4 รางวัล และผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลิตละคร 6 รางวัล สาขาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์ มีทั้งสิ้น 5 รางวัล สาชาสื่อสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริต 14 รางวัล และสาขาข่าวและสารคดีเชิงข่าว แบ่งเป็น ข่าวยอดเยี่ยม 1 รางวัล ซึ่งจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มช่อสะอาด และเงินรางวัล 50,000 บาท ข่าวดีเด่น 5 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร เข็มช่อสะอาด และเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลสำหรับผู้ผลิตข่าวยอดเยี่ยมและดีเด่น อีก 6 รางวัล นอกจากนี้ นายกล้านรงค์ ยังกล่าวด้วยว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในขณะนี้ จะเห็นได้ว่าคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต กำลังจะเสื่อมไป การมอบรางวัลในครั้งนี้

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องการเมือง