ลิงค์องค์กรและหน่วยงาน หน้า 4

ไม่จำกัดประเภทองค์กร+ไม่จำกัดประเภทความพิการ

 1. 46โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
 2. 47โรงเรียนบ้านแม่นก
 3. 48วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. 49ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
 5. 50ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่
 6. 51ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
 7. 52ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร
 8. 53ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
 9. 54ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 10. 55ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
 11. 56ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
 12. 57ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 13. 58ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
 14. 59ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์
 15. 60ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู