ลิงค์องค์กรและหน่วยงาน หน้า 10

ไม่จำกัดประเภทองค์กร+ไม่จำกัดประเภทความพิการ

 1. 136สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
 2. 137สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
 3. 138สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
 4. 139สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ
 5. 140สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
 6. 141สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
 7. 142สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 8. 143สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
 9. 144สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
 10. 145สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
 11. 146สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
 12. 147สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
 13. 148สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
 14. 149สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
 15. 150สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่