ลิงค์องค์กรและหน่วยงาน หน้า 3

ไม่จำกัดประเภทองค์กร+ไม่จำกัดประเภทความพิการ

 1. 31Disabled Peoples' International
 2. 32กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 3. 33กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 4. 34กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 5. 35กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 6. 36กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 7. 37กระทรวงแรงงาน
 8. 38กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และการประเมินผล
 9. 39คนละไม้ คนละมือ
 10. 40โครงการต้นกล้าอาชีพ weBlog Camp 2009 ครั้งที่ 1
 11. 41โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเม...
 12. 42จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. 43ชมพระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แบบ 360 องศา
 14. 44ชมรมกลุ่มเพื่อน 2000
 15. 45ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย