ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Siasket Special Education Center

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านการศึกษา

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์

045-617401

เว็บไซต์

www.ssk327.net

อัปเดตเมื่อ: 24 มีนาคม 2553