ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อภาษาอังกฤษ

Samutsakhon Special Education Center

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านการศึกษา

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์

034-413507

โทรสาร

034-413751

อีเมล์

psec@psecmahachai.com

เว็บไซต์

www.psecmahachai.com (ขนาดไฟล์: 0 )

อัปเดตเมื่อ: 24 มีนาคม 2553