ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านการศึกษา

ประเภทความพิการ

พิการทุกประเภท

ที่อยู่

เลขที่ 45 หมู่ 14 ตำบล อุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์

043-611626

โทรสาร

043-611626

อีเมล์

roiet-sss@hotmail.com

เว็บไซต์

http://www.roietspecial.com/

อัปเดตเมื่อ: 24 มีนาคม 2553