มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนเพื่อคนพิการ/มูลนิธิ

ประเภทความพิการ

พิการทางการเห็น ตาบอด สายตาเลือนราง

ที่อยู่

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เว็บไซต์

http://www.cfbt.or.th

อัปเดตเมื่อ: 15 ธันวาคม 2552